submenu
content

Rodzina 500 plus w świętokrzyskim

22-06-2016

Ponad 84 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus” wpłynęło w województwie świętokrzyskim.

więcej

„Rodzina 500 plus” z wyrównaniem

17-06-2016

Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia.

więcej

Rodzina 500 plus na Mazowszu

17-06-2016

W województwie mazowieckim wpłynęło ponad 380 tys. wniosków, w tym 269,6 tys. w formie urzędach oraz 110,4 tys. online.  Do 15 czerwca wydano ponad 405,6 tys. decyzji.

 

więcej

Rodzina 500 plus w Małopolsce

16-06-2016

Ponad 225 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus” wpłynęło w województwie małopolskim. Do końca maja w Małopolsce wypłacono 400 556 świadczeń na kwotę 199,8 mln zł.

więcej

Rodzina 500plus: wypłata w formie rzeczowej lub opłacania usług

16-06-2016

Komunikat w sprawie możliwości stosowania przepisów przewidujących wypłacanie świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

więcej

Rodzina 500 plus w pieczy zastępczej

15-06-2016

Prawie 46 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego przysługuje na każde dziecko do 18. r. ż. umieszczone w pieczy zastępczej.

 

więcej

Rodzina 500 plus na Pomorzu

14-06-2016

Prawie 160 tys. wniosków o świadczenie „Rodzina 500 plus” wpłynęło w województwie pomorskim. Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski i Katarzyna Stanulewicz, dyrektor wydziału polityki społecznej PUW podsumowali dotychczasową realizację programu.

więcej

Nie ma podstaw, by opóźniać wypłaty

13-06-2016

– Apeluje do gmin, by usprawniły proces wydawania decyzji i przyspieszyły płatności – wzywała minister Rafalska. – Nie ma żadnych powodów i przyczyn po stronie rządowej, żeby opóźniać wypłaty.

więcej

500 plus nie wpłynie na wysokość alimentów

10-06-2016

Świadczenie wychowawcze nie zostanie zajęte przez komornika, a na wysokość alimentów nie wpłynie otrzymywanie świadczenia wychowawczego. Powstaną także  specjalne subkonta dla osób otrzymujących świadczenia – to założenia nowelizacji Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego przyjętego przez Sejm.

więcej

2,5 mln złożonych wniosków

03-06-2016

W ciągu dwóch miesięcy od startu programu Rodzina 500+ rodzice i opiekunowie złożyli 2,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze – ponad 1,95 mln w urzędach i ok. 0,55 mln przez internet.

więcej
1  ««««  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »»»»  15
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: