submenu
content

Złóż wniosek o 500+ jeszcze w sierpniu

25-08-2017

Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Złożenie wniosku jeszcze w sierpniu gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia 500+ oraz brak konieczności oczekiwania na wyrównanie. Wymóg złożenia wniosku o 500+ na nowy okres świadczeniowy dotyczy rodzin korzystających z programu, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

 

- „Od początku sierpnia zostało złożonych ponad 1 mln 378 tys. wniosków, z czego przeszło 414 tys. – drogą elektroniczną. Nie mamy zgłoszeń o problemach na poziomie systemów wykorzystywanych w gminach. Wręcz przeciwnie – na bieżąco otrzymujemy informacje, że przyjmowanie wniosków przebiega spokojnie” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Im szybciej, tym lepiej

 

Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Dotychczas wydane decyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do 30 września br. Aby nadal otrzymywać świadczenie rodzice i opiekunowie muszą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. Ten sam wymóg dotyczy również tych rodzin, które do tej pory nie korzystały z programu.

 

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu rodzinom korzystającym już z programu „Rodzina 500 plus” daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego i wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

 

Tutaj dowiesz się, kiedy otrzymasz wsparcie, jeśli wniosek o nie złożysz później niż w sierpniu. Pamiętaj, że wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku. Gmina może zrobić to szybciej, jeśli pozwolą na to jej możliwości.

 

Czy muszę złożyć inne dokumenty?

 

Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie – zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy – dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

 

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi dokumentami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

 

O wniosku i wymaganych załącznikach przeczytasz tutaj.

 

Samotni rodzice muszą wykazać alimenty

 

Ze względu na występujące wcześniej przypadki deklarowania samotnego wychowywania dzieci niezgodnie ze stanem faktycznym została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

 

Nie jest to jednak rozwiązanie nowe. Funkcjonuje bowiem już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

 

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci. Zmiana ma zachęcać obywateli do składania oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym.

 

Więcej informacji na temat wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica oraz wymaganych w związku z tym dokumentów można znaleźć tutaj.

 

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

 

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce są  to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, stronę obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

 

W tym miejscu sprawdzisz, w jaki sposób złożyć wniosek, korzystając ze wspomnianych kanałów on-line.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: