submenu
content

Rekordowe Mazowsze

06-03-2017

- Spotkanie w woj. mazowieckim to ostatnie z cyklu roboczych spotkań z przedstawicielami samorządów, podczas których podsumowaliśmy m.in. program "Rodzina 500 plus" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Spotkania kierownictwa resortu rodziny rozpoczęły się 16 lutego w Poznaniu. Zakończyły dziś w Warszawie.

 

W ubiegłym roku w województwie mazowieckim przyznano w ramach programu wsparcie dla ponad 564 tys. dzieci. Wydano 409 tys. decyzji pozytywnych i wypłacono 4,9 mln świadczeń wychowawczych na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł.

 

Mazowieckie gminy wypłaciły w sumie 4 962 926 świadczeń na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. Najwięcej świadczeń wypłacono w Warszawie (1 133 469), Radomiu (189 812), Płocku (88 111), Piasecznie (78 513), Siedlcach (72 297) i Wołominie (53 385). Gminy wydały 99,68 proc. przekazanej dotacji (w tym 1,75 proc na obsługę zadania), powiaty 99,77 proc. (w tym 0,99 proc. na obsługę zadania). Powiaty na Mazowszu wypłaciły łącznie 45 617 dodatków. Najwięcej wypłaciły: m. st. Warszawa (11 517), powiat wołomiński  (2 479), miasto Radom (2 018), powiat pruszkowski (1 751)  i miasto Płock (1 685). Wsparciem objęto 5 003 dzieci.

 

- Widać, jak zmieniła się sytuacja rodzin, zwłaszcza tych korzystających dotychczas z pomocy społecznej – mówiła minister Rafalska. - Nie potwierdziły się obawy o negatywny wpływ świadczenia na rynek pracy oraz o marnotrawienie środków.

 

Na Mazowszu realizacją programu i wypłacaniem świadczeń zajmują się 291 ośrodki pomocy społecznej oraz 23 urzędy gminy. Ustalanie uprawnień i wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej realizują 42 powiatowe centra pomocy rodzinie. Samorządy zatrudniły do realizacji programu 5,2 tys. osób.

 

- Cieszę się, że rodziny na Mazowszu znacząco odczuły pomoc Programu, że mogły pozwolić sobie, często pierwszy raz, na wspólny wakacyjny wyjazd czy zimowe ferie, a rodzice mogą posłać swoje pociechy na dodatkowe zajęcia. W ubiegłym roku na Mazowszu o 3 proc. zmniejszyła się, w stosunku do 2015 roku,  liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz o 9,5 proc. liczba korzystających ze wsparcia programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wszystko wskazuje na to, że to zasługa programu – podsumował wojewoda Zdzisław Sipiera.

Podsumowanie 500+ na Mazowszu/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podsumowanie 500+ na... Podsumowanie 500+ na Mazowszu/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podsumowanie 500+ na... Podsumowanie 500+ na Mazowszu/Fot.J.Wójcik-Tarnowska/MRPiPS Podsumowanie 500+ na...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: