submenu
content

„Rodzina 500+” – najnowszy raport

08-08-2018

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca czerwca 2018 roku objęto już ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat. Prezentujemy najnowsze informacje dot. realizacji programu „Rodzina 500+”.

 

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” trafia do 2,45 mln rodzin.

 

Największy udział stanowią rodziny z dwójką dzieci, których w czerwcu 2018 r. było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej liczbie rodzin wyniósł 61,4 proc. Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem 569,8 tys. z 23,2% udziałem w ogólnej liczbie rodzin w Programie.

Rodziny wielodzietne w czerwcu 2018 r. stanowiły grupę 376,2 tys. rodzin, z 15,3% udziałem w ogólnej liczbie rodzin w Programie. W 2018 r. do rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł.

 

 

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: