submenu
content

Europejska Platforma Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu zakończyła swoje obrady

19-10-2011

Podstawowym zadaniem polityki społecznej krajów unijnych powinno być ograniczenie ubóstwa i pomoc osobom najsłabszym.W Pierszej Dorocznej Konwencji Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu, która odbyła się 17 i 18 października w Krakowie, wzięło udział ponad 400 uczestników. Ze strony polskiej Prezydencji obrady prowadziła minister pracy oraz polityki społecznej Jolanta Fedak oraz sekretarz stanu Jarosław Duda. Komisję Europejską reprezentował komisarz Laszlo Andor.


Konwecja dokonała oceny realizacji celu wyznaczonego w 2010 roku, aby do 2020 roku zmniejszyć liczbę osób ubogich w Unii Europejskiej o 20 milionów osób. Dokonano przeglądu polityk rodzinnych państw członkowskich. Omówiono podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem osób młodych, innowacyjnych działań w polityce społecznej, ekonomii społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy Konwencji odwiedzili instytucje pomocy społecznej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i pomagające osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy.

Wnioski wypracowane podczas Konwencji zostaną przedstawione na Radzie EPSCO 1 grudnia 2011 roku w Brukseli.

Sekretarz stanu Jarosław... Posiedzenie plenarne. Kraków...  Obrady ministrów. Kraków 17-18.10.2011 r. Kraków 17-18.10.2011... Obrady. Kraków 17-18.10.2011... Minister Jolanta Fedak,... Ministrowie: Jolanta Fedak,... Konferencja prasowa -... Konferencja prasowa -...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: