submenu
content

Konkurs "Rodzina w moich oczach"

24-02-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że został zakończony pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego pn. „ Rodzina w moich oczach”.

więcej

Zmiana terminów konkursu

14-02-2017

W związku z dużą liczbą prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Rodzina w moich oczach”, na podstawie § 15 Regulaminu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, zmianie ulegają terminy poszczególnych jego etapów.

więcej

Pomoc osobom skazanym i ich rodzinom w woj. lubuskim

13-02-2017

Minister Elżbieta Rafalska 13 lutego wzięła udział w konferencji nt. społecznej readaptacji i pomocy osobom skazanym i ich rodzinom w województwie lubuskim. Minister omówiła politykę rządu w tym obszarze. Konferencja odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim.

więcej

Badanie liczby osób bezdomnych w 2017 r.

09-02-2017

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. przeprowadzono po raz czwarty Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, którego realizacja koordynowana była przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Regionalne spotkanie o polityce społecznej

02-02-2017

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

więcej

Spotkanie informacyjne – konkurs PO PŻ 2017-2018

31-01-2017

Spotkanie w celu omówienie zasad udziału w konkursie, dotyczących m.in. przygotowania oferty i  wymaganych dokumentów, odbędzie się 7 lutego br.

więcej

Poszukiwani partnerzy do programu Pomoc żywnościowa

30-01-2017

MRPiPS ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w programie Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 w Podprogramie 2017-2018.

więcej

Ogólnopolskie liczenie bezdomnych

26-01-2017

- W nocy z 8 na 9 lutego odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych - poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska.
 

więcej

Finansowanie środowiskowych domów samopomocy w 2017 r.

23-01-2017

W ustawie budżetowej na 2017 r. zagwarantowane jest pełne finansowanie środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustaloną jednolitą stawką na jednego uczestnika placówki tj. 1 268 zł. (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej).

więcej

Schroniska i noclegownie dostępne dla wszystkich

23-01-2017

Ani wiek, ani niepełnosprawność nie jest powodem,  dla którego bezdomny nie mógłby być przyjęty do schroniska czy noclegowni. W sytuacjach kryzysowych (np. mróz) placówka ma obowiązek przyjąć każdą osobę,  a następnie podjąć działania zmierzające do ustalenia gdzie ma docelowo przebywać. 

więcej
1  ««««  8  9  10  11  12  13  14  15  16  »»»»  59
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: