submenu
content

Wsparcie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

09-02-2018

Ponad 1,13 miliona złotych – to łączna pula dofinansowania, jakie zostało przyznane podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018”.

 

Do konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018”, który został ogłoszony w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”, zostało zgłoszonych 25 ofert. Podlegały one dwuetapowej ocenie (formalnej i merytorycznej) Komisji Konkursowej powołanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Po ocenie ofert pod względem formalnym do oceny merytorycznej zostało 12 zakwalifikowanych ofert. Tyle samo ofert Komisja Konkursowa ostatecznie zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Wśród podmiotów, których oferty zostały pozytywnie ocenione, znalazły się sześć jednostek samorządu terytorialnego (Łambinowice, Bytom, Nysa, Mikołów, Puławy, Powiat Legionowski), pięć stowarzyszeń (Stowarzyszenie Nowa Szansa, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA, Stowarzyszenie POSTIS, Stowarzyszenie „Dobry Dom”, Stowarzyszenie „Współistnienie”) i jedna kościelna osoba prawna (Caritas Diecezji Kieleckiej).

 

Aby przyznane dofinansowanie mogło do tych podmiotów trafić, powinny one złożyć w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie Ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy.

 

Więcej informacji: tutaj

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: