submenu
content

Minister Rafalska otworzyła ŚDS w Białej Podlaskiej

08-01-2018

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej został oficjalnie otwarty. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska wspólnie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem. W wydarzeniu udział wziął także wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. 

 

To pierwsza placówka w tym mieście i jedna z nielicznych w regionie przeznaczona dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, w tym chorobę Alzheimera, zaburzenia adaptacyjne czy zaburzenia depresyjno-lękowe. Nowo utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 36A przeznaczony jest dla 30 pełnoletnich osób. Powstał dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł.

 

Ośrodki wsparcia są placówkami przeznaczonymi dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Szczególnym ich rodzajem są ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowe domy samopomocy). Prowadzenie tych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym do realizacji gminie lub powiatowi.

 

Ze względu na kategorie uczestników środowiskowe domy samopomocy podzielono na 3 typy:

A – przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych, B – dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, C – dla osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych oraz pozostałe możliwe połączenia ww. typów.

 

Środowiskowe domy samopomocy są głównym elementem tworzonego na danym terenie oparcia społecznego, polegającego na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Domy te stwarzają szansę pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, umożliwiają wszechstronny rozwój, zapewniają opiekę osobom mających trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: