submenu
content

Większy dostęp do opieki

07-12-2017

„Opieka 75+” pozwoli na zaspokojenie codziennych potrzeb samotnych osób powyżej 75. roku życia – stwierdziła w czwartek w Sejmie wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska dodała, że formą wsparcia osób starszych są usługi opiekuńcze, a ich celem jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych.

 

- Jedną z form wspierania osób starszych, które zostały określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej, właśnie są usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze. Celem tych usług jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, ale także zapewnienie kontaktów z otoczeniem” – powiedziała wiceminister Bojanowska.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska przypomniała, że organizowanie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy i jest przez nią finansowane.

 

- Ten program umożliwia wsparcie gmin w realizacji ich własnego zadania. Krótko mówiąc, jeżeli dana gmina oferuje danej osobie dwie godziny to mówimy, że dajemy dodatkowe dwie godziny, czyli że dana osoba będzie zaopiekowana już cztery godziny – wyjaśniła wiceminister Bojanowska.

 

W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”. Celem tego programu jest zapewnienie osobom w wieku 75+ – z zamieszkałym na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Jednocześnie program zakłada poprawę jakości życia osób w wieku 75+, umożliwienie gminom rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla tej grupy, jak również wsparcie finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

 

Więcej o programie „Opieka 75+” piszemy tutaj. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: