submenu
content

Paczka większa i droższa

13-07-2017
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych. Polska na ten cel asygnuje 15 proc. ogólnej puli środków, tj. ponad 360 milionów złotych.
 
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność.
 
- Kiedy obejmowałam swój urząd w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa uczestniczyło 62 proc. gmin. Dziś jest ich już 90 proc. –  powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Wraz z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i wiceminister w MRPiPS Elżbietą Bojanowską podsumowała zakończony Podprogram 2016. 
 
Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku i trwał do końca czerwca roku bieżącego.  Dzięki zaangażowaniu czterech ogólnopolskich organizacji  pozarządowych – Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Polskiego Czerwonego Krzyża - żywność w formie paczek lub posiłków trafiła do ponad 1 300 000 osób. To więcej o ponad 100 000 osób niż w Podprogramie 2015 r.
 
Obok Programu PO PŻ polskie rodziny, głównie dzieci, otrzymują podobną pomoc w ramach Wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. - Na ten cel rocznie przeznaczamy krajowe środki  finansowe w wysokości 550 milionów złotych – przypomniała minister. 
 
Po analizie danych dotyczących realizacji Programu obserwujemy, że ponad 13 tysięcy osób dotychczas objętych Programem, rezygnuje z paczek żywnościowych, co związane jest m.in. z korzystaniem z Programu Rodzina 500+  – mówiła minister Rafalska. Zwróciła jednak uwagę, że nadal istnieje wiele jednoosobowych gospodarstw emeryckich, o niskich dochodach i wysokich stałych kosztach utrzymania, którym taka pomoc jest bardzo potrzebna. - Aby takie osoby mogły szerzej z niej korzystać, zostanie podniesione wymagane kryterium dochodowe, z 951 zł do 1 268 zł dla osoby samotnej i z 771 zł do 1 028 zł dla osoby w rodzinie – zapowiedziała minister Rafalska.
 
Kolejna edycja Programu ruszy w sierpniu. Budżet wyniesie ponad 354 mln zł. Każdego roku zwiększa się również wartość paczki: o ile w 2015 r. wartość paczki dla jednego odbiorcy wynosiła ok. 170 zł, to w 2016 r. – już 228 zł. W Podprogramie 2017 w paczce znajdą się już artykuły o wartości 269 zł. Wzrasta też liczba produktów: z 5 na starcie Programu, do 19 w 2017 r.
 
Program realizuje Agencja Rynku Rolnego, nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Przygotowując kolejną edycję Programu kończymy przetarg na dostawę 67 ton żywności do 100 magazynów – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.
- Na program składają się nie tylko paczki żywnościowe – podkreśliła wiceminister Elżbieta Bojanowska. – Równie ważne są działania towarzyszące, na które składają się warsztaty, uczące jak sprawnie zarządzać środkami finansowymi, rozsądnie robić zakupy, przygotowywać zdrowe i pełnowartościowe posiłki. W zakończonej edycji z takich zajęć skorzystało 140 tys. osób.
 
- Aby pomoc docierała do coraz szerszej grupy uprawnionych, musimy działać wspólnie – organizacje partnerskie w ścisłej współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.
 
Paczka większa i droższa Paczka większa i droższa
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: