submenu
content

Wyniki konkursu

11-05-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

 

Projekty zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Publikujemy listę projektów, które uzyskały najwyższą  liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Trzy pierwsze  podmioty z listy  zostanie dodatkowo uhonorowanych  nagrodami pieniężnymi.  Cztery kolejne podmioty otrzymają  wyróżnienia niepieniężne.

 

Wybrane w konkursie podmioty prosimy o niezwłoczne przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego porozumienia wraz z wymaganymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2017 r.

 

-> Przejdź do pełnej informacji o wynikach konkursu i procedurach dla wybranych podmiotów

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: