submenu
content

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

04-01-2017
MRPiPS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, które będą przeprowadzane w ramach następujących programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  • Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”,
  • „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,
  • Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 
Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych należy przesyłać do 27 stycznia 2017 r. na adres Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa  - z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowych- nabór uzupełniający”.

 

-> czytaj więcej

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: