submenu
content

800 tys. zł dla świetlic, ognisk wychowawczych i klubów środowiskowych

20-01-2015

 

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie”. Każda z 20 placówek wyłonionych w konkursie otrzyma dotację w wysokości 40 tys. zł.

 

- W ramach Programu wyłonione w konkursie placówki otrzymają dodatkowe środki finansowe na rozwijanie środowiskowej działalności dla dzieci i młodzieży w gminach. Mogą je wykorzystać na doposażenie placówek wsparcia dziennego, zorganizowanie wypoczynku letniego lub zimowego, w tym wyjazdów o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym, czy organizowania imprez edukacyjno-kulturalnych, takich jak wyjścia do kina, teatru czy muzeum – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz

 

Na ubiegłoroczną edycję Programu Ministerstwo również przekazało 800 tys. zł. Pieniądze trafiły m.in. do gdańskiej Świetlicy w Gościnnej Przystani Dom Sąsiedzki, na projekt „Razem cieplej, razem mądrzej, razem wyraźniej – podniesienie standardu pracy placówki oraz podniesienie jakości zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych”. Z dofinansowania skorzystały Świetlica Socjoterapeutyczna w Ostrowi Mazowieckiej na program „Stwórzmy dzieciom lepszą przyszłość” i placówka wsparcia dziennego w Gowinie, realizująca zadanie „Dobrze być z rodziną”.

 

- Korzystamy z dotacji od lat – mówi dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim Bożenna Walczak. – Zaczęliśmy od przekształcenia podstawowej placówki w świetlicę socjoterapeutyczną, uruchomiliśmy trzy oddziały, również ze specjalistycznymi programami. Zorganizowaliśmy ekologiczne półkolonie, a w ubiegłym roku projekt „Zielone wakacje i inne atrakcje”. W tym roku również zamierzamy przystąpić do konkursu.

 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlica, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

- Ta dotacja bardzo się nam przydała – opowiada Ewa Lewandowska, kierownik Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” w Międzyzdrojach.Dzięki niej mogliśmy kupić komputery dla starszych podopiecznych czy zabawki dla młodszych izorganizowaliśmy kilkudniowe rodzinne wyjazdy integracyjne i rekreacyjne.

 

Oferty można składać w Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw lub w Urzędach Marszałkowskich, w terminie do 20 marca 2015 r.

 

-> Przejdź do ogłoszenia o konkursie

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim Środowiskowa Świetlica... Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim Środowiskowa Świetlica... Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim Środowiskowa Świetlica... Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Międzyzdrojach Świetlica Środowiskowa... Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Międzyzdrojach Świetlica Środowiskowa... Świetlica Środowiskowa „Iskierka” w Międzyzdrojach Świetlica Środowiskowa...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: