submenu
content

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych

16-01-2015

W Ministerstwie Pracy odbyło się spotkanie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników socjalnych. 

 

- Spotkaliśmy się dziś, by w gronie ekspertów podjąć trudny temat bezpieczeństwa w służbach społecznych – powiedział sekretarz stanu w MPiPS Jarosław Duda, otwierając spotkanie. – Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

 

Zdaniem wiceministra Dudy w ostatnim czasie wzrosła liczba ataków na pracowników socjalnych. Dlatego ministerstwo zorganizowało to spotkanie. Udział w nim wzięli przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej „RAZEM”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych, Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "Forum" .

 

Dyskutowano nad zmianami w prawie, które zwiększyłyby bezpieczeństwo pracowników socjalnych. Zastanawiano się nad rozwiązaniami organizacyjnymi oraz środkami bezpieczeństwa, jakie należy zastosować, aby pracownicy socjalni mniej ryzykowali, wykonując swoje obowiązki służbowe w siedzibie instytucji oraz odwiedzając podopiecznych.

 

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami minister pracy i politki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował pismo do Komendanta Głównego Policji. Zaapelował  w nim o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników socjalnych, m.in. poprzez organizowanie szkoleń, uczących jak należy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Zwrócił się też do wójtów i burmistrzów o pomoc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa wykonującym swoje obowiązki pracownikom pomocy społecznej.

 

Na spotkaniu omawiano postulaty Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Proponują oni m.in. uzupełnienie ustawy o pomocy społecznej o obowiązek pomocy policji i dostosowanie pomieszczeń w ośrodkach przez wyodrębnienie pokojów służących przyjmowaniu klientów.  Zdaniem związkowców obowiązkowe zgłaszanie organom ścigania wszystkich przejawów agresji wobec pracowników oraz zagwarantowanie pomocy psychologicznej osobom narażonym na taką agresję poprawiłoby ich sytuację.

 

- Dziś zaczynamy tę dyskusję – powiedziała dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka – zatem ostateczne decyzje jeszcze nie zapadną.  Musimy poznać opinię wszystkich pracowników socjalnych oraz skonsultować się z władzami samorządowymi. Dyrektor Wyrwicka zaproponowała powołanie zespołów problemowych, które będą pracować nad konkretnymi zagadnieniami. 

Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników... Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników... Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników... Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników... Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników... Bezpieczeństwo pracowników socjalnych Bezpieczeństwo pracowników...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: