submenu
content

800 tys. zł na świetlice, ogniska i kluby młodzieżowe

04-02-2014

Ruszyła kolejna edycja konkursu ofert na dofinansowanie zadań w ramach Programu  „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015". Przeznaczono na niego 800 tys. zł. Dotacje, w wysokości 40 tys. zł, będzie mogło otrzymać maksymalnie 20 podmiotów, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego, podejmują w niej nowe działania programowe, organizują wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy, a także zatrudniają wolontariuszy.

 

Dotacje będzie można wykorzystać m.in. na zakup nowego wyposażenia, służącego wzbogaceniu oferty programowej, zorganizowanie imprez  edukacyjno- kulturalnych i „zielonych szkół”, a także zapewnienie posiłku podczas zajęć.

 

Oferty można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, poszczególnego województwa lub Urzędu Marszałkowskiego, w terminie  do 21 marca 2014 r.

 

W drugiej edycji konkursu, w 2012 r., dofinansowano placówki, które rozpoczęły nowe programy socjoterapeutyczne, czy też objęły taką  działalnością nową grupę wiekową. Niektóre z nich - jak np. „Strefa młodego człowieka”, Nowy Klub Młodzieżowy w Katowicach Zawodziu, a także „Młodzieżowy Klub Socjoterapii”, były bezpośrednio adresowane do młodzieży. Wsparciem dla osób bezrobotnych często obejmowano rodziców dzieci uczęszczających do placówek.

 

Dotacje obejmowały bardzo różnorodne przedsięwzięcia. W projekcie „Ekologia i kultura to nasza druga natura”- Gminy Lewin Brzeski działaniami objęto m.in. dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, w trudnej sytuacji rodzinnej, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z wiosek popegeerowskich. W ramach projektu „Świetlica w Unieściu i Mielnie miejscem odkrywania dziecięcych talentów i pracy z pasją” zorganizowano warsztaty małego ogrodnika i warsztaty artystyczne dla dzieci z udziałem seniorów oraz integracyjny wyjazd dzieci, rodziców, babć i wolontariuszy do Zakopanego. W ramach Lokalnej kuźni artystyczno – teatralnej „Bralin – restart” uruchomiono radio internetowe i przygotowano festiwal teatralny.

 

-> czytaj więcej

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: