submenu
content

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

28-01-2014

Minister Pracy ogłosił dziś otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów z programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Na jego realizację przeznaczono 3.000.000 zł.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, pomagające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Zgłaszane do konkursu projekty powinny umożliwić im pełniejsze uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym oraz pomóc w integracji społecznej. Mogą się także skupiać wokół organizowania i funkcjonowania różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wsparcie finansowe uzyskało 59 podmiotów. Zakłada się, iż w 2014 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji.

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 27 lutego 2014 r.

 

Ogłoszenie o konkursie

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: