submenu
content

Podział środków na program przeciwdziałania przemocy

10-06-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych na Program Osłonowy pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Podmioty aplikujące o środki finansowe w ramach Programu składały dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Wojewody, który ocenił programy pod względem spełniania wymogów formalnych. Natomiast Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonał oceny projektów pod względem merytorycznym.

W załączniku zawarta jest lista podmiotów, które uzyskały największą liczbę punktów, a tym samym otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Pierwsze trzy podmioty z listy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast siedem kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: