submenu
content

Konferencja inaugurująca Program "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

27-03-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w dniach 25-26 marca 2013 r. konferencję Inaugurującą Program „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, współfinansowany z funduszy norweskich.

 

Konferencję otworzyła Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.  Minister podziękowała Darczyńcom za wsparcie i zaangażowanie w realizację Programu i podkreśliła rolę funduszy norweskich w budowaniu skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce.

 

Gośćmi honorowymi byli Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, oraz Stein Inge Nesvaag, Radca w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie. Radę Europy, partnera projektu realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowała Beata Turska. Wśród uczestników byli również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Licznie reprezentowane były jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

 

Na wstępie Aneta Krzywicka z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przybliżyła uczestnikom zagadnienia związane z wdrażaniem funduszy norweskich w Polsce, a Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaprezentowała cele i założenia Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”. 

 

Następnie omówiony został projekt predefiniowany „Rodzina polska – wolna od przemocy”, realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Radą Europy. Głos zabrała Marzena Bartosiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej oraz Beata Turska z Biura Rady Europy w Warszawie, która przedstawiła wystąpienie Tainy Riski na temat roli Rady Europy w funduszach norweskich oraz działaniach w ramach wspólnego projektu.

 

Ponadto, zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, którego przedstawicielem był sędzia Michał Lewoc, Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, oraz przez Centralny Zarząd Służby Więziennej,  który reprezentował Sebastian Lizińczyk.

 

W konferencji wzięła również udział Danuta Kuciewicz z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, która przybliżyła uczestnikom projekt „Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie”, zrealizowany w ramach poprzedniej edycji Mechanizmów Finansowych.

 

Podczas drugiego dnia konferencji potencjalni beneficjenci zapoznali się z możliwościami ubiegania się o dofinansowanie oraz z procedurą naboru i oceny wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów.

 

Podsumowania dokonała Dyrektor Krystyna Wyrwicka dziękując Darczyńcom i życząc uczestnikom owocnej współpracy w ramach Programu.

Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca... Konferencja inaugurująca Program Konferencja inaugurująca...
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: