submenu
content

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030

27-06-2018

Dziś w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się "Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030". W wydarzeniu udział wzięła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały konkretne przykłady działań zrealizowanych przez Sygnatariuszy "Partnerstwa na rzecz realizacji SDGs w  Polsce".

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska zauważyła, że na poprawę sytuacji i zmniejszenie ubóstwa mają wpływ programy, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

„Na lepszą sytuację i zmniejszenie ubóstwa wpływ ma m. in. Rodzina 500 plus, inne programy także skierowane do seniorów czy dobra sytuacja na rynku pracy.” – stwierdziła wiceminister.

 

Dodała, że największy spadek ubóstwa skrajnego można zauważyć wśród rodzin wielodzietnych.

 

„Niedawno zaprezentowane dane GUS pokazały, że ubóstwo skrajne w 2017 r. spadło do poziomu 4,3%. Najbardziej wśród rodzin wielodzietnych.”- powiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska podczas panelu dyskusyjnego.

 

W ramach wydarzenia kolejne podmioty dołączyły do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: