submenu
content

Wręczenie nagród dla pracowników socjalnych

21-11-2017

W Dniu Pracownika Socjalnego, 21 listopada 2017 r., minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Elżbieta Bojanowska wręczyły nagrody dla pracowników ośrodków pomocy społecznej za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej oraz tym, którzy w szczególny sposób byli zaangażowani w działania związane z likwidacją szkód po nawałnicach. Uroczystość odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

więcej

Pogotowie zimowe

22-11-2017

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym niosą zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo i przebywających w miejscach niezdatnych do zamieszkania. W wielu gminach ruszyło już tzw. pogotowie zimowe.

więcej

Pracownik socjalny: zawód trudny i potrzebny

21-11-2017

Pomagają osobom i rodzinom przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe. Wspierają klientów pomocy społecznej w procesie usamodzielniania i integracji społecznej. Wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy właśnie dziś obchodzą swoje święto. 

więcej

List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2017

Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. Jest on okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na te problemy społecznego życia, które skupiają się na konkretnym człowieku i jego bezpośrednim otoczeniu – rodzinie, domu, wspólnocie, środowisku lokalnym, ale też na osobach, które stają się „przewodnikami” do godnego życia tych ludzi, którym trudno jest samodzielnie radzić sobie z trudnościami.  Takie cechy  jak wrażliwość, wiedza, doświadczenie i wyczucie, muszą towarzyszyć każdemu pracownikowi socjalnemu i każdemu, który ma potrzebę pomagania innym.

więcej

Widzisz - Reaguj - Zadzwoń

09-11-2017

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne, samotne, niezaradne życiowo, narażone są na utratę zdrowia i życia. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej, może spowodować wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci.

więcej

Bezpieczniejsze placówki całodobowej opieki

08-11-2017

- Zmieniając ustawę o pomocy społecznej oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego poprawiamy  bezpieczeństwo oraz warunki pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w legalnie działających placówkach zapewniających całodobową opiekę - powiedziała minister Elżbieta Rafalska 

więcej

Bezpieczeństwo osób bezdomnych

27-10-2017

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań,

więcej

Otwarty nabór na drugiego partnera do wspólnej realizacji projektu

18-10-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na drugiego partnera w celu wspólnej realizacji projektu, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społecznatyp projektu: Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych,  animator społeczności lokalnych.

więcej

O walce z ubóstwem w Ministerstwie Rodziny

17-10-2017

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz rozdania nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli minister Elżbieta Rafalska, wicepremier Piotr Gliński oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska.

 

więcej

Wyłoniono partnera do projektu

12-10-2017

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 2. 5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  55
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-11-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: