submenu
content

Oświadczenie MRPiPS

13-06-2017

W związku z doniesieniami medialnymi o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązujące przepisy nie zakazują przyjmowania do nich  matek z dziećmi  

więcej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

12-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności". Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 3 lipca 2017 r.

więcej

Aktualizacja bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych

09-06-2017

W związku z pismem skierowanym do Wojewodów w sprawie aktualizacji bazy placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych oraz pojawiającymi się różnymi interpretacjami, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

więcej

Powoływanie uzupełniąjace

07-06-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza procedurę uzupełniającą powołania członków Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Wyniki konkursu uzupełniającego

29-05-2017

Publikujemy wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

więcej

Wyniki uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu"

26-05-2017

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

więcej

Wyniki uzupełniającego konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji…”

25-05-2017

Publikujemy wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.”.

więcej

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej

12-05-2017

Informacja dotycząca wyboru jednostki organizacyjnej, współpracującej z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizorów pracy socjalnej.

więcej

Można zgłaszać kandydatów do nagrody dla pracowników socjalnych

12-05-2017

W Dniu Pracownika Socjalnego zostaną przyznane nagrody specjalne MRPiPS za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Wnioski można składać w Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich do 31 lipca 2017 r.

więcej

Wyniki konkursu

11-05-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  52
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-06-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: