submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Lipiec z bezrobociem na poziomie 7,1%

04-08-2017

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w lipcu br. wyniosła 7,1%, czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się o 1,4 pkt. proc. Tak niskiego bezrobocia w lipcu nie było od 1991 r.

więcej

Ponad 4,2 mln zł na żłobki dla niepełnosprawnych dzieci

04-08-2017

Ponad 4,2 mln złotych – to kwota, która trafi do 24 gmin dzięki konkursowi ogłoszonemu w ramach programu „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem”. Przyznane gminom wsparcie pozwoli na utworzenie, dostosowanie lub zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

więcej

Korekta rozstrzygnięcia konkursu

03-08-2017

Zmiana dotycząca rozstrzygnięcia konkursu „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

więcej

Wyniki konkursu

03-08-2017

Rozstrzygnięto dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” - edycja 2017.

więcej

Warto dołączyć do Karty Dużej Rodziny

02-08-2017

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

więcej

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

02-08-2017

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. 

więcej

Upały niebezpieczne dla seniorów

02-08-2017

Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych. Skutki upałów mogą być naprawdę poważne, a czasami prowadzą nawet do śmierci.

więcej

Ogłoszenie o przetargu

02-08-2017

Przedmiotem przetargu są, należące do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”,prawa:

- użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa nr 237/1 obszaru 574 m2, obręb 99,

- własności posadowionego na niej budynku administracyjno-biurowego o powierzchni zabudowy 515 m2 i powierzchni całkowitej 1675,30 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 58. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00080313/4. Podsystem dostępu do Centralnej Bazy danych Ksiąg Wieczystych na stronie internetowej https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/poka

więcej

Infolinie "Rodzina 500+"

01-08-2017

We wszystkich Urzędach Wojewódzkich od 1 sierpnia zostały uruchomione specjalne numery kontaktowe, za pośrednictwem których można uzyskać informacje dotyczące programu „Rodzina 500+”. 

więcej

Minister Rafalska w Ostródzie o 500+

01-08-2017

Już na godzinę 8 rano polskie rodziny złożyły 2,8 tys. wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” – powiedziała podczas wizyty w ostródzkim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie minister Elżbieta Rafalska. Podczas spotkania w MOPR przypomniała o nowym okresie świadczeniowym i konieczności składania nowych wniosków, których przyjmowanie rusza właśnie dzisiaj.

więcej
1  ««««  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »»»»  353
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: