submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Umowa dot. elektryfikacji podpisana w Gorzowie

29-01-2018

W poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dot. elektryfikacji linii kolejowej nr 203 między Piłą a Gorzowem. W wydarzeniu udział wzięła minister Elżbieta Rafalska.

więcej

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

29-01-2018

Informujemy, że w dniu 28 października 2017 r. zmianie uległ dysponent  Funduszu  Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP), w związku z czym nadany został nowy numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

więcej

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

29-01-2018

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wybrał typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu

więcej

Więcej urlopów rodzicielskich

26-01-2018

707,8 tys. – tylu rodziców od stycznia do grudnia 2017 r. skorzystało z urlopów na dzieci. Częściej dotyczy to kobiet (519,1 tys.) niż mężczyzn (188,7 tys.).

więcej

List z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

25-01-2018

Przypadający 27 stycznia Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie 99 lat temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

więcej

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

25-01-2018

Na posiedzeniu podsumowano pracę Rady Rynku Pracy w 2017 roku.  Członkowie Rady przyjęli dwa stanowiska – w sprawie legalności zatrudnienia oraz w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

więcej

Podziękowania dla pracowników służb zatrudnienia

25-01-2018

- Dziękuję Państwu za dotychczasowy wysiłek w poszukiwaniu rozwiązań i rozwiązywaniu trudnych problemów współczesnego rynku pracy - powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

więcej

Umowy z Mongolią i Republiką Korei

24-01-2018

Minister Elżbieta Rafalska podpisała dziś Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym i porozumienie w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pracuj” między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei.

 

więcej

„Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” – prezentacja założeń

23-01-2018

Premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność.

więcej

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

23-01-2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs dotyczący realizacji projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18.

 

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  382
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: