submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Interpretacja ustawy o pożytku publicznym w zakresie realizacji i zlecania zadań publicznych

06-01-2004

W związku z pojawiającą się błędną interpretacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych Departament Pożytku Publicznego informuje, że organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego, zlecają realizację zadań publicznych – w trybie otwartego konkursu ofert – organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych), a nie tylko organizacjom pożytku publicznego.

więcej

Terminy składania dokumentów do ustalenia kapitału początkowego*

18-12-2003

Przepisami art.175 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz.1118 ze zm.) –– pracodawcy zostali zobowiązani do skompletowania dokumentacji ubezpieczonych w celu ustalenia kapitału początkowego. Przepis ten - znowelizowany od stycznia 2003 r. – przewiduje iż skompletowaną dokumentację pracodawcy przekazują do ZUS - we wskazanym terminie, nie później niż do końca bieżącego roku. Dokumentacja ta powinna umożliwić organowi rentowemu ustalenie kapitału początkowego.

więcej

Konkurs "Małe Granty 2004"

17-12-2003

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Ogłasza Konkurs "Małych Grantów 2003" realizowany w ramach "Założeń działań informacyjnych i edukacyjnych w okresie poprzedzającym członkostwo Polski w Unii Europejskiej"

więcej

Wspólny raport nt. reintegracji społecznej z 2001 r.

04-07-2003

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zatwierdza dokument dotyczący polityki w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dokumentując i analizując sytuację we wszystkich Państwach Członkowskich oraz określając podstawowe wyzwania jakie niesie przyszłość, niniejszy Wspólny Raport na temat Reintegracji Społecznej stanowi przyczynek do wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Jest to zatem znaczący postęp na drodze do osiągnięcia strategicznego celu UE jakim jest większa spójność społeczna w Unii w okresie 2001-2010.

więcej

Projekt ustawy o rencie socjalnej

14-02-2003

Projekt ustawy o rencie socjalnej przewiduje, że renta nie będzie już świadczeniem z pomocy społecznej lecz z systemu ubezpieczeń społecznych. Nadal jednak będzie finansowana z budżetu państwa

więcej

Zachęty podatkowe dla oszczędzających w III filarze

22-11-2002

Indywidualne Konta Emerytalne objęte zwolnieniem podatkowym od dochodów kapitałowych są nową propozycją rządu na zachęcenie Polaków do indywidualnego, dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Rozwiązania Ministra Pracy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 21 listopada.

więcej
1  ««««  391  392  393  394  395  396  397  398  399 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: