submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

14-04-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 kwietnia 2006 r. przedstawił Komitetowi Rady Ministrów projekt Krajowego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok oraz Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

więcej

Badania przyczyn pracy w "szarej strefie"

11-04-2006

Ministerstwo poszukuje wykonawcy badań identyfikujących przyczyny pracy nierejestrowanej, skali, charakteru i skutków społecznych tego zjawiska. Badania zostaną zakończone raportem końcowym zawierającym propozycje kierunków działań zwiększających legalność zatrudnienia na rynku pracy oraz ewentualne propozycje odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Oferty należy składać do 31 maja br.

więcej

Polsko-Macedońska umowa o zabezpieczeniu społecznym

06-04-2006

Polska i Macedonia podpisały w Warszawie umowę o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Decyzje personalne

31-03-2006

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krzysztofa Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, odwołał Pana Jana Turskiego ze stanowiska Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

więcej

Konkurs na tworzenie Klubów Integracji Społecznej

30-03-2006

MPiPS ogłasza konkurs na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2006 r.

więcej

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-03-2006

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych mogą wziąć udział w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2006 r. ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej

Informacja w sprawie przyznawania Krzyża Zesłańców Sybiru

30-03-2006

Krzyż Zesłańców Sybiru ustanowiony został ustawą z dnia 17 października 2003 roku o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru /Dz.U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230/. Obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Odznaczenie wprowadzono z myślą o upamiętnieniu Polaków deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

więcej

Projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów skierowane o uzgodnień

30-03-2006

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostały skierowane dwa projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania Komisji Ekspertów oraz zasad wynagradzania jej członków oraz projekt zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

więcej

Ustawa o radach pracowniczych przedmiotem obrad Senatu

29-03-2006

Senat obraduje nad ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

więcej

Sejm przyjął projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

28-03-2006

Celem ustawy jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie.

więcej
1  ««««  382  383  384  385  386  387  388  389  390  »»»»  400
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: