submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Powrót do procentowego odliczania darowizn w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

16-08-2004

W dniu 12 sierpnia br. na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów zostało przyjęte i rekomendowane Radzie Ministrów, uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli Ministra Finansów z przedstawicielami Ministra Polityki Społecznej, rozwiązanie polegające na procentowym odliczaniu od dochodu, w wysokości do 6 % dochodu, darowizn przekazanych przez osoby fizyczne podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w tym m.in. organizacjom pozarządowym), na cele określone w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

Autopoprawka przyjęta przez Radę Ministrów

04-08-2004

Na posiedzeniu 3 sierpnia 2004 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2789).

więcej

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

02-08-2004

Spotkanie przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 23 lipca br. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

więcej

Narodowa Strategia Integracji Społecznej

26-07-2004

Narodowa Strategia Integracji Społecznej Dla Polski

na stronie www.mpips.gov.pl w zakładce Narodowa Strategia Integracji Społecznej

więcej

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23-07-2004

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

więcej

Powstało Ministerstwo Polityki Społecznej

02-07-2004

Od 4 maja istnieją Ministerstwo Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki i Pracy, powstałe z MGPiPS.

więcej

Dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się problemem bezdomności

09-06-2004

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku, w ramach  posiadanych środków finansowych, w wysokości 2,2 mln zł., Ministerstwo Polityki Społecznej udzielać będzie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych świadczących usługi socjalne z zakresu przeciwdziałania zjawisku bezdomności oraz pomocy osobom bezdomnym. Realizacja zadania powinna zakończyć się do 31 grudnia 2004 roku.

więcej

Zasiłki chorobowe - oszczędności dla FUS i pracodawców

30-03-2004

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, przyjęta przez Radę Ministrów 30 marca br., spowoduje zmniejszenie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dotowany z budżetu państwa oraz zmniejszy obciążenia pracodawców z tytułu wpłaty zasiłków chorobowych. W konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów pracy. Projekt jest kolejnym elementem Programu uporządkowania ograniczenia wydatków publicznych.

więcej

Kontrola nad funduszami emerytalnymi

26-03-2004

Zarówno działalność OFE, jak i towarzystw emerytalnych, depozytariuszy i osób, którym fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, jest poddana kontroli prowadzonej przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pozwala to stwierdzić, czy działają one zgodnie z prawem oraz interesem swoich członków.

więcej

O nowej ustawie o pomocy społecznej - list ministra C. Miżejewskiego do pracowników socjalnych i wolontariuszy

18-03-2004

12 marca br. Sejm RP ostatecznie przyjął nową ustawę o pomocy społecznej. Stanowi ona kolejny etap budowy nowego systemu aktywnej polityki społecznej. W związku z tym faktem, podsekretarz stanu w MGPiPS, Cezary Miżejewski wystąpił z listem do pracowników socjalnych, pracowników publicznych instytucji pomocy społecznej oraz pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

więcej
1  ««««  379  380  381  382  383  384  385  386  387  »»»»  387
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: