submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy usługi badawczej

15-05-2006

Departament Rynku Pracy MPiPS poszukuje wykonawcy badania, którego celem będzie zweryfikowanie funkcjonalności Publicznych Służb Zatrudnienia w aktualnie obowiązującym środowisku prawnym oraz organizacyjnym. Termin zgłoszeń upływa 9 czerwca 2006 r.

więcej

Anna Kalata przewodniczy Komisji Trójstronnej

11-05-2006

Prezes Rady Ministrów Kazimierz Marcinkiewicz z dniem 9 maja 2006 r. powołał Annę Kalatę, Ministra Pracy i Polityki Społecznej w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i powierzył jej funkcję Przewodniczącego Komisji.

więcej

Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych

10-05-2006

Podsekretarz stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski przedstawił 10 maja 2006 r. sejmowej Komisji Pracy „Informację o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych”.

więcej

Dostęp do rynków pracy w UE po 1 maja 2006 r.

05-05-2006

Polacy mogą bez ograniczeń pracować już w 15 państwach Unii. Do Irlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. , w których już od dwóch lat obywatele nowych państw Unii mogą pracować bez konieczności uzyskania zezwoleń na pracę, od 1 maja 2006 r. dołączają Finlandia, Grecja, Hiszpania i Portugalia.

więcej

Konkurs "Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej"

05-05-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”. Celem konkursu jest wybór najlepszej świetlicy w województwie. Najlepsze projekty trafią na listę „Gminna świetlica – dobre praktyki” i uzyskają dofinansowanie w kwocie 12.500 złotych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2006 r.

więcej

Anna Kalata nowym Ministrem Pracy i Polityki Społecznej

05-05-2006

Anna Kalata została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Komunikat w sprawie Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich

25-04-2006

Polska podpisała umowę z Bankiem Światowym na pożyczkę, finansującą Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro trafi do 500 najbiedniejszych gmin w całej Polsce.

więcej

Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

25-04-2006

Krzysztof Michałkiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Poityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

więcej

Międzynarodowa konferencja – szanse i wyzwania migracji pracowników

21-04-2006

Minister Krzysztof Michałkiewicz 21 kwietnia otworzył międzynarodową konferencję „Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania”.

więcej

Mobilność pracowników - szanse i wyzwania

18-04-2006

W ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 21 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania". Zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w konferencji będą przyjmowane do 18 kwietnia. (więcej)

więcej
1  ««««  377  378  379  380  381  382  383  384  385  »»»»  396
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: