submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Rozwój noclegowni i domów dla bezdomnych

30-04-2007

W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 19 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

więcej

Holenderski rynek pracy otwarty dla Polaków

27-04-2007

W dniu 26 kwietnia br. Parlament Królestwa Niderlandów podjął decyzję o otwarciu od 1 maja 2007 r. rynku pracy dla obywateli 8 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE w 2004, a zatem także dla obywateli polskich. Oznacza to, że od tego dnia możliwe będzie podejmowanie zatrudnienia w Holandii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. Stosowna decyzja rządowa wprowadzająca zmiany w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców (tzw. WAV) ukazała się w dzienniku urzędowym w dniu 27 kwietnia br.

więcej

Porozumienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały podpisane

27-04-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka podpisały 27 kwietnia 2007 r. porozumienia między Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Wyniki konkursu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”

26-04-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza wyniki konkursu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

więcej

Ułatwienia dla organizacji pozarządowych

24-04-2007

Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia  2007 r. projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa rozszerzy sfery pożytku publicznego o nowe obszary, uprości procedury konkursowe i wprowadzi instytucję partnerstwa publiczno-społecznego.

więcej

Minister Kalata o dialogu społecznym

24-04-2007

Minister Anna Kalata wzięła udział w konferencji związków zawodowych krajów Grupy Wyszehradzkiej.

więcej

Prezentacja raportu "Zatrudnienie w Polsce 2006"

20-04-2007

W MPiPS zaprezentowano raport "Zatrudnienie w Polsce 2006". W tegorocznym opracowaniu skupiono się na analizie popytu i podaży na rynku pracy w wymiarze makroekonomicznym oraz regionalnym. Zwrócono uwagę zarówno na wpływ wzrostu produktywności i konkurencyjności polskich firm na bezrobocie, wynagrodzenia i zatrudnienie, jak również na problematykę migracji i pracy w szarej strefie.

więcej

Konferencja na temat projektu ustaw ubezpieczeniowych

18-04-2007

Podczas konferencji prasowej w MPiPS Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata przedstawiła stan prac nad pakietem trzech ustaw ubezpieczeniowych.

więcej

Minister Pracy w terenie

17-04-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 16 kwietnia przebywała w Siedlcach, Łukowie i  Białej Podlaskiej.

więcej

Konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

16-04-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w roku 2007 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.696.000 zł.

więcej
1  ««««  377  378  379  380  381  382  383  384  385  »»»»  419
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: