submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

01-06-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata oraz Podsekretarz Stanu Kazimierz Kuberski 30 maja 2007 r. wzięli udział w Brukseli w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (Rada EPSCO).

więcej

Honorowanie zwolnień lekarskich wystawianych na zwykłych blankietach

31-05-2007

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby).

więcej

Emerytura wcześniejsza dla 55-letnich kobiet urodzonych po 1948 r.

30-05-2007

Kobiety urodzone po dniu 31 stycznia 1948 roku, które nie osiągnęły ustawowego wieku emerytalnego mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli posiadają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli posiadają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy.

więcej

Rusza program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy

29-05-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podpisała 28 maja 2007 r. program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy – IKD.

więcej

Posiedzenie seminaryjne Senackich Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na temat rad pracowniczych

29-05-2007

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski wziął udział we wspólnym posiedzeniu seminaryjnym Senackich Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej "Rady pracowników jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich" (29 maja 2007 r., Senat RP)

więcej

Dyskusja nad reformą emerytalną

28-05-2007

Minister Anna Kalata otworzyła 28 maja 2007 r. Konferencję „System emerytalno-rentowy w Polsce. Dokończenie reformy”.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Indii

28-05-2007

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Kazimierz Kuberski spotkał się 25 maja z przedstawicielami Ambasady Indii oraz indyjskiej firmy Videocon. Spotkanie było poświęcone zagadnieniom dotyczącym restrukturyzacji fabryki kineskopów Thomson Displays w Piasecznie oraz planowanej inwestycji budowy fabryki produkującej panele LCD. 

więcej

Festiwal Twórczości Artystycznej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

24-05-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 24 maja 2007 r. dokonała uroczystego otwarcia XI Festiwalu Twórczości Artystycznej FeTA 2007, zorganizowanym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie koło Warszawy.

więcej

Spotkanie z delegacją chińską

23-05-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata spotkała się 23 maja 2007 r. z przedstawicielami Chińskiego Stowarzyszenia  na rzecz Międzynarodowego Porozumienia (CAFIU).

więcej

Spotkanie z portugalskim ministrem pracy

22-05-2007

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej spotkała się 22 maja 2007 r. z Jose Antonio Fonseca Vieira da Silvą, Ministrem Pracy i Solidarności Społecznej Portugalii.

więcej
1  ««««  375  376  377  378  379  380  381  382  383  »»»»  419
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: