submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Dostęp do rynków pracy państw EOG

15-06-2007

Bez ograniczeń możemy już pracować już w 20 państwach europejskich. Spada atrakcyjność Niemiec - kraju, do którego przez lata najchętniej wyjeżdżaliśmy w poszukiwaniu zarobku. Coraz większą popularnością cieszy się Norwegia – tam też najczęściej osiedlamy się na stałe. Nie tracą na atrakcyjności Irlandia i Wlk. Brytania. Wzrastającym rynkiem staje się Hiszpania.

więcej

Minister Anna Kalata w Indiach

15-06-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata spotkała się z Ministrem ds. Diaspory Indyjskiej Vayalar Ravi 13 czerwca 2007 r. w New Delhi.

więcej

Europa dla wszystkich – także dla niepełnosprawnych

15-06-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata wzięła udział w Berlinie w Europejskiej Konferencji w sprawie Integracji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja została zorganizowana 11 czerwca 2007 r. przez Prezydencję Niemiecką w ramach „Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich”.

więcej

Międzynarodowa konferencja poświęcona integracji usług socjalnych

12-06-2007

Europejska Konferencja o Integracji Usług Socjalnych Rady Europy i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP odbywa się w dniach 14-15 czerwca 2007 r. w Warszawie, w gmachu MPiPS,  ul. Nowogrodzka 1/3/5, I p., sala A. Bączkowskiego, początek godz. 9. 30.

więcej

W sprawie zwolnienia Polaków z obowiązku notyfikowania świadczenia usług w Niderlandach

08-06-2007

Od 1 maja 2007 r. firmy delegujące do Królestwa Niderlandów pracowników – obywateli polskich w ramach transgranicznego świadczenia usług nie podlegają obowiązkowi notyfikowania zamiaru świadczenia usług na terytorium Królestwa Niderlandów.

więcej

Europejska Konferencja w sprawie Integracji Osób Niepełnosprawnych

08-06-2007

W dniu 11 czerwca 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata weźmie udział w Berlinie w Europejskiej Konferencji w sprawie Integracji Osób Niepełnosprawnych. Konferencja jest organizowana przez Prezydencję Niemiecką w ramach „Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich”.

więcej

Nowe programy dla rynku pracy

04-06-2007

Minister Anna Kalata zaprezentowała programy „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy” oraz „Praca dla młodych – Dobry Start”. Na ich realizację przeznaczono 180 mln zł.

więcej

Informacja dotycząca ustalania okresu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

04-06-2007

Procedura przedstawiania dokumentacji potwierdzającej okresy składkowe i nieskładkowe, niezbędnej do ustalenia przez ZUS okresu, za jaki organ właściwy ma opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

więcej

Dzień Dziecka w Domu Dziecka

01-06-2007

Miinister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata z okazji Dnia Dziecka, odwiedziła Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie.

więcej

Młodzież w Sejmie

01-06-2007

Już po raz 13- ty, w Dniu Dziecka, w ławach poselskich zamiast dorosłych polityków, zasiadła młodzież z wielu szkół całego kraju.

Młodzi parlamentarzyści zaprosili przedstawicieli rządu, aby dowiedzieć się czegoś więcej o problemach, które nurtują młode pokolenie Polaków.

więcej
1  ««««  374  375  376  377  378  379  380  381  382  »»»»  419
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: