submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

05-10-2005

Ministerstwo Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, że 30 września 2005 r. Minister Polityki Społecznej podjął decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu na finansowe wsparcie programów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

więcej

Komunikat po posiedzeniu Naczelnej Rady Zatrudnienia w dniu 29 września 2005 r.

03-10-2005

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy dotyczący refundacji kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych, plany finansowe Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także zaakceptowana 6 września br. przez Radę Ministrów, Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007 – 2013, były głównymi tematami Naczelnej Rady Zatrudnienia, która odbyła się 29 września br. w Warszawie.

więcej

Informacja dotycząca otwartego konkursu na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

28-09-2005

Dnia 6 września 2005 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

więcej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego.

14-09-2005

Rozporządzenie w sprawie lokat funduszu emerytalnego umożliwi funduszom emerytalnym lokowanie swoich aktywów w instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego z zarządzaniem środków gromadzonych w funduszach emerytalnych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

więcej

Program Osłonowy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

05-08-2005

Minister Polityki Społecznej wprowadza w bieżącym roku program osłonowy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, którego założeniem jest osłona socjalna grupy społecznej narażonej na negatywne skutki przemian społecznych i niejednokrotnie poszukująca wsparcia poza systemem instytucji pomocy społecznej.

więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

07-07-2005

Konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

więcej

Powstaną kolejne publiczne Kolegia Pracowników Służb Społecznych

06-07-2005

Nowe kolegia zostaną ulokowane w Bielsku-Białej, Lublinie,  Rzeszowie i Warszawie.

więcej

Powstanie publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych

28-06-2005

Pierwsi słuchacze  rozpoczną naukę 1 października 2005 r.

więcej
1  ««««  373  374  375  376  377  378  379  380  381  »»»»  382
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: