submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Polski rynek pracy otwarty dla mieszkańców Unii

17-01-2007

Rozporządzenie, pozwalające na pracę w Polsce obywatelom UE, EOG i Szwajcarii, weszło w życie 17 stycznia 2007 r.

więcej

Spotkanie z kadrą OHP

16-01-2007

Minister Anna Kalata zapewniła, że nadal za pośrednictwem OHP będą refundowane koszty zatrudnienia młodocianych pracowników.

więcej

Raport „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy"

10-01-2007

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz ukończył realizację projektu „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Otwarcie rynku pracy dla obywateli UE-15 i EFTA

10-01-2007

Podpisując rozporządzenie w obecności dziennikarzy Minister Anna Kalata uchyliła regulację Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polski rynek pracy został otwarty dla obywateli państw członkowskich UE-15 i EFTA.

więcej

Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie opłaty skarbowej w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

10-01-2007

Na postawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych jest wolne od opłat.

więcej

Bułgarzy i Rumuni mogą pracować w Polsce bez zezwoleń

09-01-2007

Od momentu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE obywatele tych państw mogą pracować w Polsce bez uzyskiwania zezwolenia na pracę.

więcej

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 roku

08-01-2007

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje o uruchomieniu kolejnego etapu otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2007.

więcej

Wejście w życie nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią

04-01-2007

Prezydent RP ratyfikował 27 grudnia 2006 r. Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

więcej

Wysokość wpłat na IKE i kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia rentowe i emerytalne w roku 2007

02-01-2007

21 grudnia 2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisała obwieszczenie
w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2007 (kwota ta wynosi 3 697 zł) oraz  obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2007 (kwota ta wynosi 78 480 zł).

więcej

Ułatwienia w dostępie do niderlandzkiego rynku pracy

28-12-2006

Od 17 grudnia 2006 r. Królestwo Niderlandów zniosło – w kolejnych 16 sektorach działalności gospodarczej – obowiązek przeprowadzenia testu rynku pracy przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie pozwolenia na pracę dla obywateli ośmiu nowych państw członkowskich UE.

więcej
1  ««««  373  374  375  376  377  378  379  380  381  »»»»  407
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: