submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Zmiany w przyznawaniu dodatków szkoleniowych, aktywizacyjnych i stypendiów

28-10-2005

W jakich okolicznościach osoba, która nie stawiła się na stażu, przygotowaniu zawodowym lub szkoleniu, może jednak pobrać dodatek szkoleniowy lub stypendium? I w jakim okresie je otrzyma?

więcej

Większe szanse na znalezienie zatrudnienia

28-10-2005

Od 1 listopada osoba poszukująca pracy może być zarejestrowana w kilku dowolnie wybranych urzędach pracy – mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

więcej

VIII posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

28-10-2005

Prezentowany dzisiaj raport o zatrudnieniu proponuje nowe spojrzenie na rynek pracy. Z kolei inny raport, również przygotowany w MGiP, o służbach zatrudnienia, stanowi próbę „odczarowania” ich funkcjonowania w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz problemów polskiego rynku pracy – powiedział Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy podczas, ósmego w tej kadencji, posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia.

więcej

Podpisanie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej

28-10-2005

Ambasador RP Piotr Świtalski 25 października 2005 r. w imieniu Rządu Polskiego podpisał w siedzibie Rady Europy w Strasburgu Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną. Podpisanie jest realizacją uchwały Rady Ministrów, podjętej 27 września 2005 r. w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, przyjętej w Strasburgu 3 maja 1996 roku.

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres wrzesień 1999 - czerwiec 2005 r.

27-10-2005

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od września 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE?

więcej

Nowe wnioski dla agencji pośrednictwa pracy

21-10-2005

Od 1 listopada obowiązywać będą nowe wnioski, które muszą składać agencje pośrednictwa pracy. Ich wzory określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia.

więcej

Wkrótce nowe diety dla budżetówki

14-10-2005

22 zł za dobę to dieta, jaką z tytułu podróży po kraju od nowego roku będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

więcej

Zatrudnienie w 2005 roku

06-10-2005

Wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy o 13 punktów proc. w porównaniu do krajów „starej” Unii i o 9 punktów proc. niż w pozostałych nowych krajach członkowskich. Różnica między Polską a unijną piętnastką w przeważającej części spowodowana jest niższą aktywnością zawodową najstarszych i najmłodszych uczestników rynku pracy. Za pozostałą część odpowiada przede wszystkim niższy poziom wykształcenia oraz odmienna struktura demograficzna.

więcej

Podsumowanie działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

05-10-2005

- Podczas spotkania z prezesem Rady Ministrów Komisja Kodyfikacyjna przedstawiła premierowi Markowi Belce dwie wersje robocze kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. W trakcie spotkania uzgodniono również, że premier przekaże wyniki prac Komisji nowemu rządowi – powiedział podczas briefingu Jacek Męcina, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

więcej
1  ««««  372  373  374  375  376  377  378  379  380  »»»»  382
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: