submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Kampania Rady Europy - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

11-05-2007

W MPiPS 11 maja 2007 r. odbyła się konferencja dla organizacji pozarządowych zorganizowana w ramach kampanii Rady Europy poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zainaugurowanej w krajach RE 27 listopada 2006 r.

więcej

Spotkanie z rzemieślnikami

08-05-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata spotkała się w Zamościu z przedstawicielami kierownictw izb rzemieślniczych z całego kraju.

więcej

Rozpoczęła się II edycja konkursu „Ludzka Twarz EFS”

08-05-2007

W MPiPS 8 maja 2007 r. odbyła się konferencja „Ludzka Twarz EFS”. Otwiera ona II edycję konkursu, którego celem jest pokazanie, w jaki sposób środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do zwykłego człowieka i zmieniają jego życie. Konkurs jest skierowany do dziennikarzy.

więcej

Informacja na temat składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE za okres lipiec 1999 – grudzień 2006

07-05-2007

Ile fundusze zarobiły dla ubezpieczonych? Jeśli przyjmiemy, że ktoś zarabia nieprzerwanie od lipca 1999r. stale na poziomie średniego wynagrodzenia, to ile wynoszą jego oszczędności emerytalne w OFE? Taką analizę przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Zespołu Monitorującego Realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

04-05-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 7 maja 2007 r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu Monitorującego Realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

więcej

Ludzka twarz EFS - II edycja konkursu

04-05-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Reprezentacja Komisji Europejskiej zapraszają na konferencję otwierającą II edycję konkursu Ludzka twarz EFS.  

więcej

Rozwój noclegowni i domów dla bezdomnych

30-04-2007

W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że 19 kwietnia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.

więcej

Holenderski rynek pracy otwarty dla Polaków

27-04-2007

W dniu 26 kwietnia br. Parlament Królestwa Niderlandów podjął decyzję o otwarciu od 1 maja 2007 r. rynku pracy dla obywateli 8 nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE w 2004, a zatem także dla obywateli polskich. Oznacza to, że od tego dnia możliwe będzie podejmowanie zatrudnienia w Holandii bez konieczności ubiegania się o pozwolenie na pracę. Stosowna decyzja rządowa wprowadzająca zmiany w ustawie o zatrudnieniu cudzoziemców (tzw. WAV) ukazała się w dzienniku urzędowym w dniu 27 kwietnia br.

więcej

Porozumienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostały podpisane

27-04-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata i Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka podpisały 27 kwietnia 2007 r. porozumienia między Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Wyniki konkursu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim”

26-04-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza wyniki konkursu „Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim” w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

więcej
1  ««««  371  372  373  374  375  376  377  378  379  »»»»  414
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: