submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Sejm przyjął projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

28-03-2006

Celem ustawy jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie.

więcej

Poszkodowani w katastrofie w Katowicach otrzymają 536 tysięcy złotych.

27-03-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 22 marca 2006 r. zwrócił się do wojewodów o wystąpienie z formalnymi wnioskami do Ministra Finansów o zwiększenie budżetów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

więcej

Umowa społeczna "Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog"

27-03-2006

Przedstawiciele rządu, pracodawców i związkowców podejmują działania, zmierzające do zawarcia umowy społecznej.

więcej

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

23-03-2006

Naczelna Rada Zatrudnienia zaopiniowała projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006.

więcej

Konferencja prasowa na temat perspektyw zawarcia umowy społecznej

23-03-2006

Konferencja prasowa rozpocznie się 27 marca (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 107 w gmachu MPiPS, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

więcej

Posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

17-03-2006

Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.

więcej

Informacje dla pracowników sezonowych w krajach UE

17-03-2006

Podajemy informacje na temat ubezpieczenia społecznego osób sezonowo zatrudnionych w innych państwach członkowskich UE/EOG.

więcej

Nowi członkowie rady nadzorczej ZUS

17-03-2006

Premier powołał dwoje nowych członków rady nadzorczej ZUS.

więcej

Sejmowe sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16-03-2006

Ponad ośmiokrotnie zwiększyła się liczba podatników, którzy zdecydowali się skorzystać z odpisu 1%, prawie wszystkie urzędy centralne współpracują z organizacjami pozarządowymi, najczęściej wspierane obszary to: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – wynika ze sprawozdania z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

Od 1 maja 2006 r. polscy pracownicy będą mogli bez ograniczeń podejmować pracę w Portugalii

13-03-2006

Portugalia od 1 maja br. otworzy swój rynek pracy dla Polski.

więcej
1  ««««  371  372  373  374  375  376  377  378  379  »»»»  388
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: