submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wyniki konkursu „ Organizacja prac społecznie użytecznych - wzorce”

08-09-2006

Ministerstwo ogłasza wyniki  konkursu „ Organizacja prac społecznie użytecznych-wzorce”. Dotację otrzyma 9 wnioskodawców z 9 województw.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych

06-09-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 6 września 2006 r. spotkała się z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych. Tematem spotkania były kwestie związane z Umową Społeczną. Związkowców interesowały takie tematy jak: bezrobocie, płaca minimalna, funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych.

więcej

Konkurs „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” – ANEKS

06-09-2006

Ministerstwo ogłasza aneks do zasad konkursowych na utworzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych.

więcej

Seminarium w Zegrzu

06-09-2006

28/29 czerwca w Zegrzu odbyło się seminarium inaugurujące realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie zaprosili na nie przedstawicieli marszałków województw oraz 13 regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które mają opiniować projekty.

więcej

Konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 – 2008

04-09-2006

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 4 września 2006 r. odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 - 2008. Dyskusje panelowe dotyczyły obszarów: ”Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście dialogu społecznego i obywatelskiego” oraz „Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście badań oraz polityki rządu”

więcej

Dodatkowe środki na dofinansowanie Klubów Integracji Społecznej

31-08-2006

Ministerstwo przyznało dodatkowe środki na dofinansowanie Klubów  Integracji Społecznej.  Dotację w wysokości 15.000 zł otrzyma 20 wnioskodawców, którzy nie zostali nagrodzeni w I edycji konkursu „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

więcej

Konkurs „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej”

31-08-2006

Ministerstwo ogłasza konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i związków spółdzielczych na utworzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych. Termin składania wniosków upływa 30 września 2006 r.

więcej

Pomoc dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą

31-08-2006

Do 15 października w ośrodkach pomocy społecznej można składać wnioski o jednorazowy zasiłek celowy.

więcej

Praca cudzoziemców bez zezwolenia

30-08-2006

Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie będą musieli ubiegać się o pozwolenie na pracę. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy reguluje m.in. także sytuację lekarzy i pielęgniarek stażystów, nauczycieli języków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.

więcej
1  ««««  366  367  368  369  370  371  372  373  374  »»»»  392
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: