submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wyniki konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

14-09-2006

MPiPS informuje, że otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  został rozstrzygnięty. Dla najlepszych programów przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 7.696.000 zł.

więcej

Minister Anna Kalata odwiedziła OHP

13-09-2006

Minister Anna Kalata odwiedziła 13 września 2006 r. Ochotnicze Hufce Pracy w Łodzi, Skierniewicach i Dobieszkowie. Minister Kalata zapoznała się z pracą Centrów Edukacji i Pracy OHP. Wizyta ma związek z planowanym przekształceniem OHP w rządową agencję zatrudnienia młodzieży.

więcej

Konsultanci poszukiwani

12-09-2006

MPiPS poszukuje konsultantów indywidualnych do wdrażania PPWOW: specjalisty ds. zarządzania finansowego i specjalisty ds. zamówień publicznych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 29 września 2006 r. do godz. 14.00.

więcej

Wyniki konkursu „ Organizacja prac społecznie użytecznych - wzorce”

08-09-2006

Ministerstwo ogłasza wyniki  konkursu „ Organizacja prac społecznie użytecznych-wzorce”. Dotację otrzyma 9 wnioskodawców z 9 województw.

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych

06-09-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata 6 września 2006 r. spotkała się z przedstawicielami Forum Związków Zawodowych. Tematem spotkania były kwestie związane z Umową Społeczną. Związkowców interesowały takie tematy jak: bezrobocie, płaca minimalna, funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych.

więcej

Konkurs „Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej - Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” – ANEKS

06-09-2006

Ministerstwo ogłasza aneks do zasad konkursowych na utworzenie Ośrodków Wsparcia Spółdzielni Socjalnych.

więcej

Seminarium w Zegrzu

06-09-2006

28/29 czerwca w Zegrzu odbyło się seminarium inaugurujące realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Biuro Banku Światowego w Warszawie zaprosili na nie przedstawicieli marszałków województw oraz 13 regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które mają opiniować projekty.

więcej

Konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na Rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 – 2008

04-09-2006

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 4 września 2006 r. odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2006 - 2008. Dyskusje panelowe dotyczyły obszarów: ”Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście dialogu społecznego i obywatelskiego” oraz „Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej w kontekście badań oraz polityki rządu”

więcej

Dodatkowe środki na dofinansowanie Klubów Integracji Społecznej

31-08-2006

Ministerstwo przyznało dodatkowe środki na dofinansowanie Klubów  Integracji Społecznej.  Dotację w wysokości 15.000 zł otrzyma 20 wnioskodawców, którzy nie zostali nagrodzeni w I edycji konkursu „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

więcej
1  ««««  365  366  367  368  369  370  371  372  373  »»»»  391
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: