submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Konferencja prasowa ministrów pracy Polski i Holandii

02-02-2006

Ministrowie ds. pracy Holandii i Polski rozmawiali o otwarciu niderlandzkiego rynku pracy.

więcej

W sprawie pozwów przeciw ZUS

31-01-2006

MPiPS informuje, że pozwy i wnioski złożone do ZUS, a dotyczące waloryzacji świadczeń za lata 1996-2004, nie znajdują oparcia w istniejącym stanie prawnym.

więcej

Pomoc dla ofiar katastrofy w Katowicach

31-01-2006

Minister Krzysztof Michałkiewicz przygotował plan działań w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy w Katowicach.

więcej

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne - prezentacja w Ministerstwie

30-01-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Spraw Publicznych zapraszają na prezentację dr Marka Rymszy poświęconą zagadnieniu możliwości kojarzenia elastyczności rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego. W prezentacji i dyskusji weźmie udział minister Krzysztof  Michałkiewicz.

więcej

Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z plenarnego posiedzenia w dniu 30 stycznia 2006 r.

30-01-2006

W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie odbyło się dziś trzydzieste czwarte posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego przedstawiono informację przewodniczących zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych o wynikach dyskusji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

Spotkanie Roberta Kwiatkowskiego z psychologami

30-01-2006

Podsekretarz Stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski spotkał się 25 stycznia 2006r. z przedstawicielami organizacji zrzeszających psychologów. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu głównych problemów związanych z wdrożeniem przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz projektom aktów wykonawczych do tej ustawy.

więcej

Powstaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

30-01-2006

Do 14 lutego br. Minister Pracy i Polityki Społecznej oczekuje na zgłoszenia ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających psychologów i związki zawodowe psychologów chęci udziału w pracach zmierzających do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów. Powstanie takiego Komitetu przewiduje obowiązująca od początku tego roku ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

więcej

Prace społecznie użyteczne

27-01-2006

Ministerstwo promuje prace społecznie użyteczne. Przygotowało publikację, mającą pomagać gminom przy organizacji takich prac.

więcej

Wspólne działania Grupy Wyszehradzkiej na rzecz liberalizacji unijnych rynków pracy

27-01-2006

Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział 27 stycznia 2006 r. w spotkaniu ministrów ds. pracy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Słowenii.

więcej

Rozmowy z Vladimirem Spidlą

27-01-2006

Miinister Krzysztof Michałkiewicz oraz podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski wezmą udział w spotkaniu z Vladimirem Spidlą, Komisarzem Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

więcej
1  ««««  363  364  365  366  367  368  369  370  371  »»»»  377
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: