submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Więcej pieniędzy na zorganizowanie punktów dożywiania dzieci

07-02-2007

Wojewodowie, prowadzący Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, będą mogli więcej pieniędzy przeznaczyć na stworzenie nowych stołówek, dodatkowe wyposażenie istniejących lub na dowóz posiłków do osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktów ich wydawania. Kierownictwo MPiPS przyjęło projekt rozporządzenia, pozwalającego na lepsze wykorzystanie dotacji budżetowej.

więcej

Międzynarodowa Organizacja Pracy apeluje o wypowiedzenie konwencji sprzed 50 lat

06-02-2007

Bezwzględny zakaz pracy kobiet w kopalniach jest przez UE uznawany za sprzeczny z zasadą równouprawnienia w dostępie do zatrudnienia. Dlatego zostaje zamieniony przez konwencję, ustanawiającą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, bez względu na płeć pracownika. Polska ratyfikowała ją w 2001 roku.

więcej

Konferencja „Pierwszy Szczyt ds. Równości otwierający Rok Równych Szans dla Wszystkich”

02-02-2007

Każde z państw członkowskich UE ma swoją specyfikę i dlatego powinno własną drogą dążyć do zmiany podejścia społeczeństwa do koncepcji różnorodności - stwierdzili uczestnicy konferencji w Berlinie.

więcej

Konferencja „Pierwszy Szczyt ds. Równości otwierający Rok Równych Szans dla Wszystkich”

30-01-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata weźmie udział w Konferencji „Pierwszy Szczyt ds. Równości otwierający Rok Równych Szans dla Wszystkich”, która odbywa się w Berlinie w dniach 30 – 31 stycznia 2007 r. Jest to spotkanie wysokich przedstawicieli Rządów państw członkowskich, partnerów społecznych oraz europejskich organizacji, zajmujących się społeczeństwem obywatelskim i walką z dyskryminacją.

więcej

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - konsultanci poszukiwani

30-01-2007

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał kredyt z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) i zamierza wykorzystać część środków finansowych z tego kredytu na płatności w ramach kontraktów na usługi konsultantów indywidualnych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy.

więcej

Konferencja "Powiatowe rynki pracy"

26-01-2007

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, organizuje dwie konferencje:
 

„Powiatowe  rynki pracy”

Warszawa, 13 i 27 lutego 2007 r.
ul. Nowogrodzka 1/3/5, Sala 107
Godz. 10.00 – 13.00
 
podsumowujące wyniki zrealizowanego projektu „Analiza sytuacji na wybranych powiatowych rynkach pracy”. Zaprezentowana zostanie m.in. metodologia badania lokalnego rynku pracy oraz stworzone w tym celu narzędzie analityczne.

więcej

Konkurs „Młodzi sobie” rozstrzygnięty

26-01-2007

Minister Anna Kalata wręczyła pomysłodawczyniom firmy „Magnolia” ze Złotoryi nagrodę I stopnia w XIII edycji konkursu „Młodzi sobie”.

więcej

Spotkanie z kolejarzami

25-01-2007

Robocze, konsultacyjne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych kolejarzy PKP z Minister Pracy i Polityki Społecznej Anną Kalatą odbyło się 25 stycznia 2007 r.

więcej

Międzynarodowa konferencja „Pakty społeczne – szansą na sukces”

24-01-2007

– Polski dialog prowadzony w dotychczasowej formule nie wyczerpał swoich możliwości – powiedziała Minister Anna Kalata podczas konferencji „Pakty społeczne – szansą na sukces”, która odbyła się 24 stycznia 2007 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

więcej

Konferencja "Pakty społeczne - szansą na sukces"

23-01-2007

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje międzynarodową konferencję: Pakty społeczne – szansą na sukces.
 

więcej
1  ««««  360  361  362  363  364  365  366  367  368  »»»»  396
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: