submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Informacja w sprawie przyznawania Krzyża Zesłańców Sybiru

30-03-2006

Krzyż Zesłańców Sybiru ustanowiony został ustawą z dnia 17 października 2003 roku o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru /Dz.U. z 2003 r. Nr 225, poz. 2230/. Obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Odznaczenie wprowadzono z myślą o upamiętnieniu Polaków deportowanych w latach 1939-1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji.

więcej

Projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów skierowane o uzgodnień

30-03-2006

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zostały skierowane dwa projekty aktów wykonawczych do ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów: projekt rozporządzenia w sprawie sposobu działania Komisji Ekspertów oraz zasad wynagradzania jej członków oraz projekt zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

więcej

Ustawa o radach pracowniczych przedmiotem obrad Senatu

29-03-2006

Senat obraduje nad ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

więcej

Sejm przyjął projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych.

28-03-2006

Celem ustawy jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie.

więcej

Poszkodowani w katastrofie w Katowicach otrzymają 536 tysięcy złotych.

27-03-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 22 marca 2006 r. zwrócił się do wojewodów o wystąpienie z formalnymi wnioskami do Ministra Finansów o zwiększenie budżetów województw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu pomocy społecznej na zasiłki celowe dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

więcej

Umowa społeczna "Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog"

27-03-2006

Przedstawiciele rządu, pracodawców i związkowców podejmują działania, zmierzające do zawarcia umowy społecznej.

więcej

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

23-03-2006

Naczelna Rada Zatrudnienia zaopiniowała projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006.

więcej

Konferencja prasowa na temat perspektyw zawarcia umowy społecznej

23-03-2006

Konferencja prasowa rozpocznie się 27 marca (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 107 w gmachu MPiPS, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

więcej

Posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich

17-03-2006

Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.

więcej

Informacje dla pracowników sezonowych w krajach UE

17-03-2006

Podajemy informacje na temat ubezpieczenia społecznego osób sezonowo zatrudnionych w innych państwach członkowskich UE/EOG.

więcej
1  ««««  359  360  361  362  363  364  365  366  367  »»»»  376
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: