submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

25-04-2006

Krzysztof Michałkiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Poityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

więcej

Międzynarodowa konferencja – szanse i wyzwania migracji pracowników

21-04-2006

Minister Krzysztof Michałkiewicz 21 kwietnia otworzył międzynarodową konferencję „Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania”.

więcej

Mobilność pracowników - szanse i wyzwania

18-04-2006

W ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników 21 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej UE – szanse i wyzwania". Zgłoszenie chętnych do uczestnictwa w konferencji będą przyjmowane do 18 kwietnia. (więcej)

więcej

Wyjaśnienia ministerstwa w związku z artykułem Gazety Wyborczej

14-04-2006

Prostujemy nieścisłości, które pojawiły się w tekście „Albo szkolenie, albo ubezpieczenie” (GW nr 89, 14 kwietnia br.).

więcej

Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia

14-04-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej 13 kwietnia 2006 r. przedstawił Komitetowi Rady Ministrów projekt Krajowego Planu Działań Na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok oraz Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok

więcej

Badania przyczyn pracy w "szarej strefie"

11-04-2006

Ministerstwo poszukuje wykonawcy badań identyfikujących przyczyny pracy nierejestrowanej, skali, charakteru i skutków społecznych tego zjawiska. Badania zostaną zakończone raportem końcowym zawierającym propozycje kierunków działań zwiększających legalność zatrudnienia na rynku pracy oraz ewentualne propozycje odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Oferty należy składać do 31 maja br.

więcej

Polsko-Macedońska umowa o zabezpieczeniu społecznym

06-04-2006

Polska i Macedonia podpisały w Warszawie umowę o zabezpieczeniu społecznym.

więcej

Decyzje personalne

31-03-2006

Kazimierz Marcinkiewicz, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krzysztofa Michałkiewicza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, odwołał Pana Jana Turskiego ze stanowiska Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

więcej

Konkurs na tworzenie Klubów Integracji Społecznej

30-03-2006

MPiPS ogłasza konkurs na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej. Termin składania wniosków upływa 12 maja 2006 r.

więcej

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-03-2006

Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych mogą wziąć udział w kolejnym etapie otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2006 r. ze środków Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

więcej
1  ««««  358  359  360  361  362  363  364  365  366  »»»»  376
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: