submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Spotkanie z Abasadorem Belgii

04-02-2008

Spotkanie z Abasadorem Belgii

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak spotkała się 4 lutego 2008 r. z Janem Luykxem, Ambasadorem Belgii. Rozmowy dotyczyły zagadnień rynku pracy i polityki społecznej.

więcej

Informacja o konkursach

04-02-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkursy na wybór najbardziej efektywnych projektów samorządów gmin i organizacji pozarządowych.

więcej

Informacja o bieżących działaniach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej związanych z zakończeniem reformy emerytalnej

01-02-2008

Zgodnie z planem prac rządu, wszystkie projekty ustaw, które kończą budowanie ram prawnych nowego systemu emerytalnego, mają być przedłożone do Parlamentu w pierwszym półroczu 2008 r.

więcej

Plan prac legislacyjnych na pierwsze półrocze 2008 r.

29-01-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak przedstawiła plany legislacyjne resortu na pierwsze półrocze 2008 r.

więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

29-01-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak podpisała rozporządzenie, pozwalające cudzoziemcom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej na wykonywanie w Polsce pracy krótkoterminowej bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, w okresie do sześciu miesięcy bez przerwy.

więcej

Negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń

29-01-2008

W związku z postulatami podjęcia negocjacji uwzględniających wzrost wynagrodzeń wszystkich środowisk i grup pracowniczych zatrudnionych w sektorze budżetowym i publicznym, rząd wystąpi z inicjatywą, aby sprawy te były przedmiotem prac na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

więcej

Stanowisko w sprawie wypowiedzenia Konwencji MOP nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach z 1935 r.

29-01-2008

Konwencja Nr 45 Międzynarodowej Organizacji Pracy, zakazująca zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią w kopalniach, została przyjęta w 1935 roku. Od tamtego czasu zmieniły się zarówno warunki pracy, normy bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też podejście do równego dostępu kobiet i mężczyzn do zatrudnienia. Dlatego Międzynarodowe Biuro Pracy wezwało w 1996 roku państwa członkowskie, które ratyfikowały tę Konwencję, do wypowiedzenia jej i zastąpienia jej postanowień Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 176, która dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach. Poniżej publikujemy stanowisko MPiPS w tej sprawie:

więcej

Harmonogram realizacji programów aktywnych form pomocy na 2008 rok

28-01-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził harmonogramy realizacyjne programów aktywnych form pomocy.

więcej

Spotkanie z Ambasador Wenezueli

25-01-2008

Minister Jolanta Fedak spotkała się 25 stycznia 2008 r. z Pino Pasquier, Charge d’Affaires a. i. w Ambasadzie Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Rozmowy dotyczyły m.in współpracy obu państw w zakresie problematyki pracy i zabezpieczenia społecznego.

Spotkanie z Ambasador Wenezueli

więcej

Rozstrzygnięto konkurs na prace magisterskie i doktorskie

24-01-2008

 
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie Dyrektora Instytutu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej odbyła się 24 stycznia 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Honorowy Patronat nad konkursem objęła minister Jolanta Fedak.

więcej
1  ««««  357  358  359  360  361  362  363  364  365  »»»»  414
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: