submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Tworzenie świetlic socjoterapeutycznych

16-06-2008

List MPiPS do Urzędów Marszałkowskich i Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, w sprawie tworzenia nowych świetlic/klubów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Na dofinansowanie tych zadań programowych, zabezpieczone zostały w budżecie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego środki finansowe w wysokości 480 000,- zł oraz  dodatkowo 88 000,- zł, jako część niewykorzystanych środków na zadania  konkursowe  „Promocja gminnej świetlicy socjoterapeutycznej”.
 
więcej

97 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

16-06-2008

W dniach 9-10 czerwca Radosław Mleczko, podsekretarz stanu, wziął udział w 97 sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Minister Mleczko jako przewodniczący trójstronnej delegacji polskiej, wziął udział w dyskusji plenarnej na temat raportu Dyrektora Generalnego MOP pt. „Decent Work: Some Strategic Challenges Ahead”.

więcej

Posiedzenie Rady EPSCO

11-06-2008

Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS 9 czerwca 2008 r. wzięła udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich.

więcej

Szkolenie „Dialog w Unii Europejskiej” – Spała, 11 - 13 czerwca 2008 r.

10-06-2008

11 czerwca br. w Ośrodku Funduszu Wczasów Pracownicych w Spale  rozpoczną się trzydniowe warsztaty dla sekretarzy i pracowników Biur Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego zorganizowane przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. Szkolenie dotyczy działających w Unii Europejskiej instytucji dialogu społecznego i obywatelskiego. Zajęcia poprowadzą: dr Marek Pliszkiewicz - Dyrektor Centrum Badań i Studiów Europejskich<

więcej

Spotkanie z mediatorami z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

06-06-2008

 W dniu 5 czerwca br. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie z mediatorami z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, którego organizatorem był Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

więcej

Podział kwoty dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2008 programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Tor nr 1 – Regionalny

05-06-2008

Realizując tegoroczną edycję programu „Powrót osób bezdomnych do społeczności” dokonany został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej algorytmiczny podział środków finansowych przewidzianych w 2008 roku na realizację zadań w ramach Toru Nr 1 Regionalnego, pomiędzy poszczególne województwa. 

-> przejdź do strony z informacjami szczegółowymi

więcej

Opublikowano rozporządzenie

05-06-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2008 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych, zostało opublikowane 30 maja 2008 r. w Dzienniku Ustaw RP Nr 93, poz. 590.
 
 

więcej

Korekta konkursu „Klub Integracji Społecznej…”

04-06-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że Sekretarz Stanu Jarosław Duda podjął decyzję wprowadzającą korektę w zasadach konkursu „Klub Integracji Społecznej partnerem samorządu gminy w pracach społecznie użytecznych.

więcej

Spotkanie w sprawie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

04-06-2008

W dniu 3 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się robocze spotkanie z udziałem podsekretarzy stanu Radosława Mleczko w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Rafała Baniaka w Ministerstwie Gospodarki, oraz zaproszonych gości, reprezentujących środowiska interesariuszy zaangażowanych w rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR).

więcej

Prace w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

03-06-2008

2 czerwca 2008 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pod przewodnictwem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

więcej
1  ««««  355  356  357  358  359  360  361  362  363  »»»»  420
 
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: