submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Wizyta delegacji z Malezji

05-06-2006

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej, spotkała się 5 czerwca 2005 r. z delagacją malezyjskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich.

więcej

Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

05-06-2006

Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej, wzięła udział 4 czerwca w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Podczas spotkania omawiane były szczegóły realizacji polityki rynku pracy z uwzględnieniem problematyki wdrażania funduszy UE oraz bieżące problemy i wyzwania stojące przed poszczególnymi urzędami.

więcej

Oświadczenie w sprawie zwiększenia świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej

01-06-2006

W związku z rozpowszechnianiem przez media informacji, jakoby Anna Kalata - Minister Pracy i Polityki Społecznej – planowała zwiększenie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z pomocy społecznej w wysokości przekraczającej założenia budżetowe na rok 2006 – przekazujemy poniższe oświadczenie:

więcej

Wzrastają świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej

31-05-2006

Od 1 września 6 milionów dzieci otrzyma wyższe świadczenia oraz dodatki. 

więcej

Oświadczenie w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

31-05-2006

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wstrzymuje prace nad projektem ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, ponieważ projekt tej ustawy nie był przedmiotem uzgodnień koalicyjnych

więcej

Strategia Zrównoważonego Rozwoju UE: Integracja Społeczna

31-05-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata będzie przewodniczyła polskiej delegacji na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich, które odbędzie się 1 czerwca 2006 r. w Luksemburgu.

więcej

Zakończenie prac Rady Pomocy Społecznej IV kadencji

30-05-2006

W dniu 12 września 2006 roku zakończy prace Rada Pomocy Społecznej w składzie wybranym na okres IV kadencji.  Nowych członków Rady  wojewodowie zgłaszają  co najmniej na trzy miesiące przed upływem kadencji Rady.

więcej

Nagrody specjalne Ministra za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej

30-05-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna doroczne nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Udokumentowane wnioski o przyznanie nagród  należy składać do wojewodów  w terminie do 31 lipca 2006 roku.

więcej

Wskaźniki waloryzacji składek

29-05-2006

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata podpisała 25 maja 2006 r. obwieszczenie w sprawie wskaźników waloryzacji składek za lata 2000-2005.

więcej

Wyniki konkursu na tworzenie i funkcjonowanie Klubów Integracji Społecznej

29-05-2006

Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej ogłasza wyniki konkursu „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.  Dotację w wysokości 15.000 zł otrzyma 40 wnioskodawców.

więcej
1  ««««  355  356  357  358  359  360  361  362  363  »»»»  376
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: