submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Odpowiedź na listy w sprawie zwiększenia waloryzacji

13-03-2008

Publikujemy odpowiedź Minister Jolanty Fedak na listy czytelników Super Expresu, nadsyłane od początku lutego br. i zawierające sugestię zwiększenia waloryzacji rent i emerytur.

więcej

Minister Fedak w Wilnie

12-03-2008

Minister Jolanta Fedak będzie w dniach 12 - 13 marca 2008 r. przebywać w Wilnie, dokad udaje się na zaproszenie Viliji Blinkeviciute, Minister Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Republiki Litewskiej. Celem wizyty będzie m.in. podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie pracy i polityki społecznej, która zastąpi umowę z 1993 r.

więcej

Dodatkowa sesja monitorująca – spółdzielnie socjalne

12-03-2008

Zgodnie z decyzją Sekretarza Stanu Jarosława Dudy z 5 marca 2008 r., Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, że w kwietniu br. zostanie przeprowadzona dodatkowa sesja, której wyniki powinny przyczynić się do wzbogacenia bazy danych o działających spółdzielniach socjalnych.

więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

11-03-2008

Spotkanie poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) zatytułowane „Czy potrzebna jest polityka publiczna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu” obyło się 7 marca 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

więcej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

10-03-2008

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, poświęcone m.in. omówieniu propozycji obszarów i sposobu dyskusji w sprawie porozumienia w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych, odbyło się 6 marca 2008 r.

więcej

Zakończenia negocjacji między RP i USA w sprawie podpisania Umowy o zabezpieczeniu społecznym

07-03-2008

Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zakończył negocjacje oraz wszelkie procedury wymagane do podpisania Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczypospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz Porozumienia Administracyjnego w sprawie stosowania tej Umowy.

więcej

Spotkanie poświęcone opiece zastępczej nad dzieckiem

06-03-2008

Spotkanie poświęcone problematyce opieki zastępczej nad dzieckiem, w kontekście przygotowanego przez resort i przedłożonego do uzgodnień międzyresortowych projektu założeń ustawy o systemie opieki zastępczej nad dzieckiem, odbyło się 5 marca 2008 roku w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Konsultacje - Programy roczne na lata 2007 i 2008 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

06-03-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że trwają konsultacje programów rocznych na lata 2007 i 2008 na potrzeby Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013.

więcej

Zmiany w Kodeksie Pracy - wyjaśnienia

05-03-2008

W związku z licznymi komentarzami, pojawiającymi się w mediach po przedstawieniu projektu zmian w Kodeksie Pracy (projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy i ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 25 lutego 208 r.), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia:

więcej

Przedsiębiorczość społeczna – spółdzielnie socjalne

03-03-2008

Sekretarz Stanu w MPiPS Jarosław Duda przedstawił 27 lutego 2008 r. na posiedzeniu Podkomisji Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny „Informację o stanie i kierunkach rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce”.

więcej
1  ««««  354  355  356  357  358  359  360  361  362  »»»»  414
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: