submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Aktywna Kobieta - program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kobiet po 50 roku życia

25-07-2007

Biorąc pod uwagę problemy z uzyskaniem lub utrzymaniem pracy przez kobiety powyżej 50 roku życia, 24 lipca 2007 roku Pani Anna Kalata, Minister Pracy i Polityki Społecznej podjęła decyzję o przeznaczeniu środków rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 15 mln zł na realizację Programu Aktywna Kobieta.  Środki te posłużą realizacji projektów aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszonych przez samorządy powiatów.

więcej

Wizyta delegacji resortu pracy i polityki społecznej Republiki Bułgarii

24-07-2007

Na zaproszenie Pani Minister Anny Kalaty w MPiPS 23 lipca br. wizytę złożyła delegacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Republiki Bułgarii pod przewodnictwem Pani Emilii Maslarovej, Minister Pracy i Polityki Społecznej Republiki Bułgarii.

więcej

Pomoc!!!

21-07-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata przeznaczy 5 milionów złotych dla gmin, dotkniętych skutkami trąby powietrznej w województwie śląskim.

więcej

Minister Kalata w Portugalii

20-07-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata odwiedziła w dniach 18 – 19 lipca 2007 r. Lizbonę, gdzie spotkała się z Ministrem Pracy i Solidarności Społecznej Portugalii oraz rozmawiała o przygotowaniach do Euro 2012.

więcej

Oświadczenie w sprawie emerytur małżeńskich

18-07-2007

Nieprawdą jest, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest przeciwne emeryturom małżeńskim jako jednej z form emerytur kapitałowych, które będą wypłacane w II filarze systemu emerytalnego ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE).

więcej

Wizyta Minister Anny Kalaty w Chinach

16-07-2007

Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata, w dniach 9-12 lipca 2007 r., odbyła oficjalną wizytę w Chinach, w trakcie której spotkała się z Panem Tian Zengping, Ministrem Pracy i Bezpieczeństwa Socjalnego ChRL i Panem Chen Jian, Wiceministrem Handlu ChRL, odpowiedzialnym za obszar świadczenia usług za granicą przez chińskie podmioty.

więcej

Spotkanie Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych

13-07-2007

Pan Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MPiPS, wziął udział w dniach 5-7 lipca 2007 r., w nieformalnym spotkaniu Ministrów ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, organizowanym przez Prezydencję Portugalską w Guimaraes (Portugalia).

więcej

Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

12-07-2007

W dniu 13 lipca 2007 r. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej odbędzie się plenarne posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

więcej

Pakiet rozporządzeń dotyczących wykonywania pracy przez cudzoziemców

05-07-2007

W Dz.U. z dnia 5 lipca 2007 r., Nr 120 zostały opublikowane rozporządzenia, rozszerzające możliwość podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia przez obywateli sąsiednich państw.

więcej

Spotkanie z Dyrektorem van der Pasem

04-07-2007

Wiceministrowie Kazimierz Kuberski i Bogdan Socha spotkali się 3.07.07 r. z Nikolausem van der Pasem, Dyrektorem Generalnym Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans Komisji Europejskiej.

więcej
1  ««««  352  353  354  355  356  357  358  359  360  »»»»  400
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: