submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Sprawozdanie z realizacji programu

21-04-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuje sprawozdanie z realizacji  programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Powrót osób bezdomnych do społeczności” w roku 2007. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań nakierowanych na pomoc osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
 
 

więcej

Zaproszenie na konferencję

21-04-2008

Konferencja z okazji 5-lecia Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbędzie się 23.04.2008 r.

Program konferencji ( pobierz plik w .pdf)

Dodatkowych informacji udziela Marta Chydrasińska, Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tel. (022) 661 14 28.

więcej

Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych

21-04-2008

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96, poz. 873.) z obszarów uznanych przez Departament za priorytetowe.

więcej

Włamanie na strony internetowe MPiPS

18-04-2008

Atak hakera na internetowe strony resortu pracy nie zakłócił funkcjonowania systemów informacyjnych Ministerstwa, Publicznych Służb Zatrudnienia ani Ośrodków Pomocy Społecznej. Cały czas prawidłowo funkcjonowała poczta elektroniczna i wewnętrzny system obiegu dokumentów urzędu. Nie nastąpiło też niekontrolowane udostępnienie danych z systemów pozostających w gestii MPiPS.

więcej

Konferencja "Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim"

18-04-2008

Konferencja pt."Informowanie i konsultacja pracowników w prawie polskim - w drugą rocznicę uchwalenia ustawy", zorganizowana przez Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się w dniach 9-10 maja 2008 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Bożena Borys-Szopa – Główny Inspektor Pracy.

więcej

Minister Fedak w Hadze

16-04-2008

Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 16 kwietnia 2008 r. odwiedziła Hagę, zaproszona przez P. H. Donnera, Ministra Zatrudnienia  i Spraw Socjalnych Królestwa Niderlandów w Hadze. Ministrowie podpisali Wspólną deklarację współpracy i wymiany informacji w zakresie polityki społecznej.

więcej

Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej

15-04-2008

15 kwietnia 2008 roku pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Drugi Światowy Dzień Pracy Socjalnej ( WSWD ). Jest to doroczne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych.

więcej

Wyniki konkursu pt. „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na 2008 rok”

14-04-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs  pt. „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej” na 2008 rok. Jednocześnie Departament Pomocy i Integracji Społecznej informuje, iż przystępuje do zawierania umów.
 
Lista projektodawców ( pobierz plik)
 
 

więcej

Obowiązujaca lista organizacji pożytku publicznego

10-04-2008

W Monitorze Polskim z 20 marca 2008 r. ukazało się Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r. (Nr 23, Poz. 233), zawierające obowiązującą listę organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania odpisu 1% podatku.

(czytaj więcej)

więcej

Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2007 roku

09-04-2008

Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, że została zatwierdzona przez Sekretarza Stanu, Pana Jarosława Dudę, lista laureatów konkursu dobrych praktyk 2007 r. Lista nagrodzonych projektodawców w załączeniu. Departament informuje, że planowane jest odbycie spotkania z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej celem uhonorowania laureatów. O terminie spotkania zostaną Państwo powiadomieni w odrębnym trybie.
 
Lista laureatów ( pobierz plik)
 
 

więcej
1  ««««  352  353  354  355  356  357  358  359  360  »»»»  414
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: