submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010”

28-08-2008

2 września o godz. 12.00 w sali nr 107 w siedzibie MPiPS w Warszawie (ul. Nowogrodzka 1/3/5) odbędzie się spotkanie podsumowujące prace związane z przygotowaniem Krajowego Programu „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010”.

więcej

Projekt ustawy o emeryturach pomostowych

27-08-2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który we wrześniu trafi pod obrady Rady Ministrów. MPiPS podczas obrad Komisji Trójstronnej 10 września przedstawi informację o stanie prac i wynikach konsultacji z partnerami społecznymi.

więcej

Stanowisko MPiPS w sprawie zatrudniania pielęgniarek w domach pomocy społecznej

27-08-2008

Minister Pracy i Polityki Społecznej 23 lipca br. przesłała pismo do Starostów Powiatów i Prezydentów Miast, w którym apeluje o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom domów pomocy społecznej swobodnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

więcej

Wykazy układów zbiorowych pracy w zbiorach archiwalnych MPiPS

27-08-2008

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego uprzejmie informuje, że w zbiorach archiwalnych Ministerstwa znajdują się wyłącznie układy zbiorowe pracy zawarte na podstawie Kodeksu pracy uchwalonego w 1974 r., który nałożył na ministra właściwego do spraw pracy obowiązek rejestracji tych układów.

więcej

Bieg „Human Race”

25-08-2008

Warszawa jest jednym z 25 miast na świecie, w których odbędzie się bieg „Human Race”. Imprezę organizują firma NIKE i Fundacja Lance’a Armstronga, we współpracy z Biurem Wysokiego Przedstawiciela Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Celem jest propagowanie idei reprezentowanych przez ONZ. Bieg rozpocznie się 31 sierpnia o godz. 17.30 w Parku Agrykola.

więcej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

22-08-2008

21 sierpnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, któremu przewodniczył Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak.

więcej

Europejska Akademia Psychologii Integracyjnej nie posiada "akceptacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "

18-08-2008

W związku z powoływaniem się Europejskiej Akademii Psychologii Integracyjnej na „akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” w zakresie wprowadzania nowych kierunków studiów wyższych oraz nowych zawodów w szkołach policealnych, wyjaśniamy:
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej w zakresie swoich kompetencji nie posiada żadnych uprawnień do udzielania w drodze decyzji administracyjnej zgody na utworzenie kierunku studiów wyższych lub kierunku kształcenia w szkole policealnej, ani w żadnej innej jednostce edukacyjnej.
 

więcej

Informacja dotycząca wyroków Trybunału Konstytucyjnego

08-08-2008

Informacja dotycząca wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 872) oraz z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 875)
w kwestii zgodności z konstytucją przepisów artykułu 17 ust.1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
 

więcej

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

07-08-2008

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

więcej

Informacja dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

06-08-2008

 W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczeni rodzinne.

więcej
1  ««««  351  352  353  354  355  356  357  358  359  »»»»  419
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: