submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Praca w Wigilię

14-12-2007

W obowiązującym stanie prawnym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia ( w Wigilię). Czas pracy jest bowiem regulowany przepisami ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw. Minister Pracy nie może zatem zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.

więcej

IKE w roku 2008

13-12-2007

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art 13 ust. 1 ustawy o IKE, w roku 2008 wynosi 4055,12 zł.(Monitor Polski z 27 listopada 2007 r. Nr 91, poz. 992 )

więcej

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH – KONFERENCJE INAUGURUJĄCE

12-12-2007

W dziewięciu województwach oficjalnie zaczął działać Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kolejne konferencje inaugurujące program w danym województwie odbędą się: 13 grudnia w Białymstoku, 14 grudnia w Gdańsku i 19 grudnia w Toruniu. W sumie w ramach PPWOW co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.

więcej

Spotkanie z delegacją Indonezji

12-12-2007

Wiceminister Kazimierz Kuberski spotkał się 11 grudnia 2007 r. z Ramli Saud, Wiceprzewodniczącym Indonezyjskiego Krajowego Biura ds. Zatrudnienia i Ochrony Pracowników Indonezyjskich za Granicą

więcej

Spotkanie z kombatantami

11-12-2007

Minister Jolanta Fedak 10 grudnia br. spotkała się z płk Henrykiem Strzeleckim, Prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył także wiceprezes ZG płk Ryszard Sobierajski

więcej

Wcześniejsze emerytury mężczyzn

11-12-2007

Przedstawiamy informację Departamantu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy ukończyli 60 lat i posiadają co najmniej 35 – letni okres składkowy i nieskładkowy - w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r., sygn. akt P 10/07 (Dz. U. Nr 200, poz. 1445)

więcej

Posiedzenie Rady EPSCO w dniach 5 – 6 grudnia br.

10-12-2007

W Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (sprawy dot. zatrudnienia i spraw społecznych)- Rada EPSCO. W posiedzeniu wziął udział Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MPiPS

więcej

Jak dzieci powinny bezpiecznie korzystać z komputera i internetu?

10-12-2007

Pod takim tytułem odbędzie się 12 grudnia br. międzynarodowa konferencja organizowana w ramach kampanii informacyjnej prowadzonej przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji MPiPS, MPiPS, ul. Nowogrodzka 1/3/5, godz. 10.30

więcej

Irlandia - wzorem dialogu społecznego

07-12-2007

Sądzę, że będziemy mogli skorzystać z pewnych dobrych rozwiązań, chociaż sytuacja Irlandii w latach 80-tych różniła się od tej obecnie w Polsce – powiedziała Minister Jolanta Fedak 7 grudnia br. na konferencji zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” „Dialog społeczny podstawą rozwoju gospodarczego. Czy cud irlandzki można powtórzyć w Polsce?”

więcej

Co każdy powinien wiedzieć o „domach seniorów”

07-12-2007

W ostatnich dniach w mediach pojawia się wiele informacji wskazujących na występujące nieprawidłowości w sprawowaniu opieki wobec osób starszych w jednostkach całodobowego wsparcia. Ujawnianie takich faktów jest niezwykle cenne. Bicie i lżenie pensjonariuszy nie jest jednak normą w polskich domach seniora. W większości z nich personel z dużym zaangażowaniem i zrozumieniem wykonuje swoją pracę, tworząc atmosferę życzliwości i przyjaźni.

więcej
1  ««««  350  351  352  353  354  355  356  357  358  »»»»  404
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: