submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Życzenia Świąteczno - Noworoczne Minister Jolanty Fedak

24-12-2007

Życzę ciepłych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia, radości i spełnienia marzeń w Nowym Roku. Życzę wszystkim Państwu wytrwałości, zadowolenia z pracy, szczęścia i wielu sukcesów.

więcej

Wiadomość dla dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich oraz dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

20-12-2007

Departament Pomocy i Integracji Społecznej dysponując wykazem infolinii działających w niektórych województwach, uruchomionych dla potrzeb osób bezdomnych w czasie tegorocznej zimy zwraca się z prośbą o:

więcej

Spotkanie z ambasadorem Sri Lanki

19-12-2007

Minister Jolanta Fedak spotkała się 19 grudnia br. z Clarence Felician Chinniah, ambasadorem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

więcej

CIS - wolne dni od zajęć dla osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych

18-12-2007

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przekazuje komunikat dla Centrów Integracji Społecznej – wolne dni od zajęć dla osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych (głównie wyznania prawosławnego)

więcej

Nowe zasady przekazywania 1 procenta podatku

18-12-2007

Prace nad możliwością wskazania tytułu przelewu dla kwot 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzi Ministerstwo Finansów. MPiPS przekazuje opinię Departamentu Pożytku Publicznego dotycząca nowych zasad przekazywania podatku dla organizacji pożytku publicznego

więcej

Briefing Minister Jolanty Fedak

14-12-2007

W ministerstwie 14 grudnia br. odbył się briefing Minister Jolanty Fedak. Jego tematem były prace nad projektem ustawy o wypłacie świadczeń ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz o zakładach emerytalnych

więcej

Prace nad ustawą o wypłacie świadczeń ze środków gromadzonych w OFE oraz o zakładach emerytalnych

14-12-2007

W styczniu 2009 roku rozpocznie się wypłata emerytur z II filara. Pozostało bardzo mało czasu na uchwalenie ustawy, ponieważ powinna ona być przyjęta przez Sejm najpóźniej w pierwszym kwartale 2008 roku.

więcej

Praca w Wigilię

14-12-2007

W obowiązującym stanie prawnym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia ( w Wigilię). Czas pracy jest bowiem regulowany przepisami ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw. Minister Pracy nie może zatem zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.

więcej

IKE w roku 2008

13-12-2007

Wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne, o której mowa w art 13 ust. 1 ustawy o IKE, w roku 2008 wynosi 4055,12 zł.(Monitor Polski z 27 listopada 2007 r. Nr 91, poz. 992 )

więcej

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH – KONFERENCJE INAUGURUJĄCE

12-12-2007

W dziewięciu województwach oficjalnie zaczął działać Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Kolejne konferencje inaugurujące program w danym województwie odbędą się: 13 grudnia w Białymstoku, 14 grudnia w Gdańsku i 19 grudnia w Toruniu. W sumie w ramach PPWOW co piąta gmina w Polsce otrzyma pieniądze na rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie PPWOW. Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-promocyjnej na temat problemów integracji społecznej.

więcej
1  ««««  349  350  351  352  353  354  355  356  357  »»»»  403
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: