submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Eurostat: bezrobocie w Polsce 4,6%

30-11-2017

4,6% - tyle w październiku wg Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia we październiku br. wyniosła 7,4%. W strefie euro spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca, osiągając wartość 8,8%. Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem.

więcej

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

30-11-2017

29 listopada 2017 r. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w posiedzeniu Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw pracy. Na posiedzeniu przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy omówili temat „Skuteczność walki z nielegalnym zatrudnieniem”, który wywołał szeroką dyskusję.

więcej

Nagrody za bezpieczną pracę

30-11-2017

29 listopada 2017 roku w Zamku Królewskim w Warszawie wręczono statuetki w ramach XXIV Edycji konkursu ”Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. W wydarzeniu udział wzięła minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Stanisław Szwed.

więcej

Emeryturę wybierają głównie nieaktywni zawodowo

29-11-2017

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. Od początku września ZUS przyjął 377,4 tys. wniosków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego.

więcej

Polski rynek pracy na tle innych krajów UE

29-11-2017

Szybszy wzrost wynagrodzeń i wyraźnie niższa stopa bezrobocia – tak według Eurostatu wygląda sytuacja na rynku pracy w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE.

więcej

Wręczenie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami

29-11-2017

29 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmianie uległy zasady zarówno przyznawania jaki i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Natomiast z dniem 1 września modyfikacji uległ również wygląd blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 

więcej

O prawach rodziny tym razem w Zielonej Górze

29-11-2017

„Prawa rodziny – rdzeń współczesnej demokracji” – to hasło cyklu konferencji wojewódzkich, którego kolejna odsłona odbędzie się już 5 grudnia w Hotelu Ruben w Zielonej Górze. Wydarzeniu będzie towarzyszyć debata ekspercka.

więcej

Powstaną schroniska z usługami opiekuńczymi

28-11-2017

Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki, możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej czy rezygnacja z wymogu zawarcia kontraktu socjalnego – to najważniejsze rozwiązania, które przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

 

więcej

Ruszył Senior+ 2018

28-11-2017

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Dziś ruszyła edycja 2018 programu.

więcej

Ponad 57 mln na rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

28-11-2017

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych wwieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”.

więcej
1  ««««  21  22  23  24  25  26  27  28  29  »»»»  392
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: