submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

08-12-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były niezbędne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw[1]

więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – konkursy 2018

08-12-2017

Ministerstwo Rodziny zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2018 rok, w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

więcej

Rosnący popyt na pracę

08-12-2017

W końcu III kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 131,2 tys. i była wyższa niż w II kwartale o 9,1 tys., czyli o 7,5%. W porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 35,7 tys., czyli o 37,4%. 

więcej

Otwarty nabór partnerów

08-12-2017

Otwarty nabór partneróww celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

więcej

Bezrobocie wciąż na niskim poziomie

08-12-2017

6,6% - tyle w listopadzie br. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nie uległa zmianie. Tak niskiego bezrobocia nie było od w stycznia 1991 r.

 

więcej

ASOS 2018 - najczęściej zadawane pytania

08-12-2017

Na jaką kwotę można otrzymać dofinanswowanie w ramach programu ASO, czy w ramach projektu mogą być finansowane usługi rehabilitacyjne, czy podmiot nieposiadający statusu organizacji pożytku publicznego może ubiegać się o dotację w ramach konkursu w 2018 r.? Odpowiadamy na 10 najczęstszych pytań o ASOS 2018.

więcej

Większy dostęp do opieki

07-12-2017

„Opieka 75+” pozwoli na zaspokojenie codziennych potrzeb samotnych osób powyżej 75. roku życia – stwierdziła w czwartek w Sejmie wiceminister Elżbieta Bojanowska.

więcej

Senat o spółdzielniach socjalnych

07-12-2017

6 grudnia br. Senat przyjął poprawkę do ustawy o spółdzielniach socjalnych, którą zgłosiła Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Senat chce, żeby organizacje pozarządowe prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Centra i Kluby Integracji Społecznej mogły być stroną umowy dotyczącej konsorcjum spółdzielczego. Taką poprawkę senatorowie przyjęli w środę do ustawy zwiększającej wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwiającej zakładanie takich podmiotów prawnych.

więcej

Zmiany do Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”

07-12-2017

 

22 listopada 2017 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała zmiany do Programu pn. „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

więcej

Rodzinne Mikołajki w Ministerstwie Rodziny

06-12-2017

Spotkanie z Mikołajem, świetna zabawa, warsztaty, śpiewanie piosenek, konkursy i upominki – te i inne atrakcje czekały na dzieci podczas imprezy „Rodzinne Mikołajki w Ministerstwie Rodziny”, która odbyło się dziś w siedzibie Ministerstwa Rodziny.  

 

więcej
1  ««««  19  20  21  22  23  24  25  26  27  »»»»  392
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: