submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

E-zwolnienia od lipca

13-02-2018

Od 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców.

więcej

Zaproszenie na spotkanie regionalne

13-02-2018

20 lutego 2018 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się piąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

więcej

Środowiskowe Domy Samopomocy potrzebne w każdym powiecie

12-02-2018

„Inwestycja w Środowiskowe Domy Samopomocy to jeden z najlepszych sposobów wydatkowania pieniędzy publicznych” - mówiła Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej podczas otwarcia placówki w Strzelcach Krajeńskich w województwie lubuskim.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Aktywne postawy młodzieży – edycja 2018 r.

12-02-2018

 

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - edycja 2018 r.

12-02-2018

W dniu 7 lutego 2018 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego" - edycja 2018 r.

więcej

Wsparcie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

09-02-2018

Ponad 1,13 miliona złotych – to łączna pula dofinansowania, jakie zostało przyznane podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach konkursu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018”.

więcej

Waloryzacja rent i emerytur w 2018 roku

09-02-2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku. Wskaźnik ten wynosi 102,98%. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł. Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat.

więcej

Sejm za wprowadzeniem dodatkowego rodzaju placówki dla osób bezdomnych

09-02-2018

Wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zakłada przyjęta przez Sejm RP, 8 lutego br., nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

więcej

Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego

07-02-2018

Prezydent Andrzej Duda powołał pięciu nowych przedstawicieli rządu do Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu udział wzięła przewodnicząca Rady, minister Elżbieta Rafalska. Posiedzenie Rady w nowym składzie odbędzie się 16 lutego.

więcej

Koordynacja 500+ w rękach Wojewodów

07-02-2018

Program „Rodzina 500 plus“ jest sprawnie realizowany, przy dobrej współpracy z samorządami, choć jeden z jego elementów, wymagający koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, powodował opóźnienia – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

więcej
1  ««««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»»»  382
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: