submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Otwarty nabór na drugiego partnera do wspólnej realizacji projektu

18-10-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na drugiego partnera w celu wspólnej realizacji projektu, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społecznatyp projektu: Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych,  animator społeczności lokalnych.

więcej

Szerokie konsultacje "Za życiem"

17-10-2017

17 października w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja podsumowująca regionalne konsultacje programu "Za życiem". W wydarzeniu wziął udział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

więcej

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją

17-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska podpisała 17 października w Kancelarii Prezydenta RP umowę dwustronną w sprawie zabezpieczenia społecznego z Turcją.

więcej

O walce z ubóstwem w Ministerstwie Rodziny

17-10-2017

Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem oraz rozdania nagród w konkursie im. Prof. Elżbiety Tarkowskiej odbyła się 17 października w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli minister Elżbieta Rafalska, wicepremier Piotr Gliński oraz podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska.

 

więcej

Spotkanie z sołtysami w gminie Bogdaniec

16-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska wraz z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem spotkali się 16 października z sołtysami powiatu gorzowskiego. Spotkanie zorganizowane przez władze gminy Bogdaniec dotyczyły m.in. sytuacji po przejściu orkanu Ksawery, polityki senioralnej, pomocy społecznej oraz realizacji programu „Rodzina 500+”.

 

więcej

Międzynarodowy Dzień Niewidomych

15-10-2017

Mijają 53 lata od kiedy 15 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu to wyjątkowe święto zaczęło być obchodzone – również jako Międzynarodowy Dzień Niewidomych – w wielu miejscach na całym świecie.

więcej

W Sejmie o rodzinie i jej prawach

14-10-2017

14 października w Sejmie RP odbyła się konferencja "Prawa rodziny - rdzeń współczesnej demokracji" z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej. Konferencja zainicjowała cykl wydarzeń, które organizowane są w ramach obchodów Dnia Praw Rodziny.

więcej

Wyłoniono partnera do projektu

12-10-2017

Ogłoszenie o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 2. 5 Skuteczna pomoc społeczna.

więcej

Wkrótce rusza „Maluch 2018”

12-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska zwróciła się do samorządów w związku ze zbliżającym się startem programu Maluch+ 2018 i zmianami dot. opieki nad dziećmi do lat 3.

więcej

Wydłużenie terminu rejestracji

12-10-2017

Rejestracja na konferencję naukową z okazji 5-lecia ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych została przedłużona do 20 października 2017 r. 

więcej
1  ««««  14  15  16  17  18  19  20  21  22  »»»»  376
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: