submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach

31-01-2018

31 stycznia 2018 r., w Kielcach, odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

więcej

Polska w czołówce krajów o najniższym bezrobociu

31-01-2018

4,4% - tyle w grudniu ub.r. wyniosła wg Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w listopadzie wynosiła 7,3%. W strefie euro osiągnęła wartość 8,7%.

więcej

Ograniczenie handlu w niedziele od marca

30-01-2018

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś ustawę ograniczająca handel w niedziele. „Niedziela została przywrócona rodzinie, w trakcie prac nad ustawą wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązanie” - mówiła minister pracy Elżbieta Rafalska podczas uroczystości.

więcej

Powstała Rada Mieszkalnictwa

30-01-2018

Za koordynację działań w obszarze zwiększenia dostępności mieszkań odpowiada nowo powołana Rada Mieszkalnictwa, na czele której stanął premier Mateusz Morawiecki. W Radzie zasiada także minister Elżbieta Rafalska. Pierwsze posiedzenie odbyło się 30 stycznia br.

więcej

Umowa dot. elektryfikacji podpisana w Gorzowie

29-01-2018

W poniedziałek w Gorzowie Wielkopolskim podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dot. elektryfikacji linii kolejowej nr 203 między Piłą a Gorzowem. W wydarzeniu udział wzięła minister Elżbieta Rafalska.

więcej

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

29-01-2018

Informujemy, że w dniu 28 października 2017 r. zmianie uległ dysponent  Funduszu  Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP), w związku z czym nadany został nowy numer rachunku bankowego, którego posiadaczem jest  Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

więcej

Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 PO WER 2014-2020

29-01-2018

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wybrał typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu

więcej

Więcej urlopów rodzicielskich

26-01-2018

707,8 tys. – tylu rodziców od stycznia do grudnia 2017 r. skorzystało z urlopów na dzieci. Częściej dotyczy to kobiet (519,1 tys.) niż mężczyzn (188,7 tys.).

więcej

List z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

25-01-2018

Przypadający 27 stycznia Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia upamiętnia podpisanie 99 lat temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

więcej

Posiedzenie Rady Rynku Pracy

25-01-2018

Na posiedzeniu podsumowano pracę Rady Rynku Pracy w 2017 roku.  Członkowie Rady przyjęli dwa stanowiska – w sprawie legalności zatrudnienia oraz w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

więcej
1  ««««  11  12  13  14  15  16  17  18  19  »»»»  392
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-04-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: