submenu
content

Aktualnosci z kategorii:

Powstaną schroniska z usługami opiekuńczymi

28-11-2017

Wprowadzenie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jako dodatkowego typu placówki, możliwość przyznania schronienia osobie bezdomnej oczekującej na umieszczenie w domu pomocy społecznej czy rezygnacja z wymogu zawarcia kontraktu socjalnego – to najważniejsze rozwiązania, które przewiduje przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

 

więcej

Ruszył Senior+ 2018

28-11-2017

Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Dziś ruszyła edycja 2018 programu.

więcej

Ponad 57 mln na rozwój usług opiekuńczych dla seniorów

28-11-2017

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych wwieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to cel programu „Opieka 75+”.

więcej

Społecznik Roku 2017

27-11-2017

W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się XVI Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystości wzięła udział Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

80 mln zł na Senior+ 2018

27-11-2017

O najnowszej edycji programu „Senior+” i zmianach w systemie pomocy społecznej rozmawiano dziś w bielskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

więcej

Spotkanie z przedstawicielami Publicznych Służb Zatrudnienia z Łotwy

24-11-2017

W dniu 23 listopada 2017 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z delegacją łotewskich Publicznych Służb Zatrudnienia z Łotwy.

więcej

Wyższe standardy w placówkach opieki

24-11-2017

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków pobytu osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w placówkach całodobowej opieki, ograniczenie skali nieprawidłowości czy poszerzenie katalogu zwalniania z opłat – to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

więcej

Bezrobocie znów w dół, aktywność zawodowa w górę

24-11-2017

Rosnące wskaźniki zatrudnienia i aktywności zawodowej, spadek liczby bezrobotnych i  bezrobocie na poziomie 4,7% – taki obraz sytuacji na rynk

więcej

V Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

24-11-2017

Już po raz piąty przedstawiciele instytucji wspierających młodzież na rynku pracy i organizacji młodzieżowych spotkali się by przedyskutować postęp we wdrażaniu Gwarancji dla młodzieży.

więcej

Sejm przyjął zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

24-11-2017

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi takie zmiany zakłada uchwalona dziś przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw

więcej
1  ««««  6  7  8  9  10  11  12  13  14  »»»»  376
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: