submenu
content

Prawie 24 mln zł na "Aktywne społeczeństwo"

17-02-2017

Znamy już wyniki konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w Priorytecie 2 - Aktywne społeczeństwo. Dofinansowano 336 projektów. Kwota dotacji wyniosła 23,8 mln zł.

 

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu mają  w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Celem dofinansowanych projektów jest przede wszystkim  aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych, rozwijanie wolontariatu, działania mające na celu poprawę zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów, wspieranie aktywnych form integracji społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, tworzenie  warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

W ramach priorytetu 2, Aktywne społeczeństwo, wsparcie otrzyma 336 podmiotów. Na ich wsparcie przeznaczono kwotę 23 865 307,17 zł.  W ramach Priorytetu 2 prawidłowo złożono 1583 oferty.

 

W konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogą brać udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Pełne wyniki FIO 2017 w priorytecie 2 dostępne są w tym miejscu.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz z prośbą o ewentualne zweryfikowanie harmonogramów i kosztorysów.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: